Mesec: september 2019

Otvoritev programa Active Citizens Fund v Sloveniji

Po skoraj letu dni programiranja in priprav je čas, da program Active Citizens Fund v Sloveniji uradno otvorimo! Program bomo predstavili na otvoritvenem dogodku v četrtek, 10. 10. 2019, ob 10. uri v City Hotelu v Ljubljani.

Program Active Citizens Fund v 15 državah članicah EU sofinancirajo Norveška, Islandija in Lihtenštajn. Globalno je program namenjen trajnostnemu razvoju in krepitvi nevladnega sektorja, vsaka država pa si sama postavi svoje konkretne cilje.

V Sloveniji program zasleduje naslednje cilje:

 • Krepitev zagovorniške in watchdog vloge nevladnih organizacij;
 • Povečanje podpore državljanski vzgoji in človekovim pravicam;
 • Opolnomočenje ranljivih skupin;
 • Trajnostni razvoj in krepitev zmogljivosti nevladnih organizacij;
 • Krepitev bilateralnega sodelovanja med organizacijami iz Slovenije in organizacijami držav donatork;
 • Krepitev regionalnega (čezmejnega) sodelovanja med civilnodružbenimi organizacijami.

Prednostna področja sklada so:

 • Demokracija, aktivno državljanstvo, dobro upravljanje in transparentnost;
 • Človekove pravice in enaka obravnava preko preprečevanja diskriminacije na podlagi rase ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, spola, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti ali spolne identitete;
 • Socialna pravičnost in vključevanje ranljivih skupin;
 • Enakost spolov in preprečevanje nasilja na podlagi spola;
 • Okolje in podnebne spremembe.

To pomeni, da se bodo iz sklada financirali projekti na prednostnih področjih, ki naslavljajo vsaj enega od zgoraj naštetih ciljev.

Na otvoritvenem dogodku bomo program ACF in druge programe finančnih mehanizmov EGP in Norveške podrobneje predstavili, slišali pa bomo tudi dobre zgodbe – uspešne domače in tuje projekte iz prejšnjega obdobja. Program otvoritvenega dogodka najdete tukaj.

Število mest na dogodku je omejeno, zato se čimprej prijavite preko spodnje povezave. V primeru velikega števila prijav bomo udeležbo omejili na eno osebo iz organizacije.

Vsa prosta mesta na dogodku so že zasedena, zato prijava ni več mogoča.

 

Vabljeni, da dogodek spremljate v živo preko CNVOS Facebook in You tube kanala.

__________________________

Foto: Smetumet

Kakšna je prihodnost evropske civilne družbe – debata v okviru praznovanja 25. obletnice EGP sporazuma

Ob Dnevih aktivnega državljanstva je v Oslu v okviru praznovanja že četrt stoletja podpisanega EGP sporazuma potekala tudi razprava o prihodnosti civilne družbe v Evropi. Civilna družba je nepogrešljiv del zagotavljanja demokracije, spoštovanja človekovih pravic in socialne kohezije v Evropi. Kljub temu pa se pritiski na delovanje organizacij v številnih evropskih državah stopnjujejo. Napadi in blatenja so postali del vsakdana.

Norveška, Lihtenštajn in Islandija so preko programa Active Citizens Fund neodvisnim nevladnim organizacijam namenile 200 milijonov v 15 državah članicah EU.

Sogovorniki so se v razpravi dotaknili predvsem vprašanja, ali je takšna finančna podpora dovolj, kaj je mogoče s temi sredstvi doseči in kako bomo skupaj spremenili negativne trende.

V razpravi so sodelovali:

 • Niels Engelschiøn, generalni direktor in predsednik Odbora za finančne mehanizme pri Ministrstvu za zunanje zadeve (Norveška)
 • Tina Divjak, vodja zagovorništva, CNVOS
 • Vera Móra, direktorica Ökotárs Fundacije (Madžarska)
 • Stein Runar Østigaard, mednarodni koordinator pri Oslo Pride (Norveška)

Tina Divjak je poudarila predvsem načeloma pozitiven odnos slovenske politike do nevladnih organizacij (Zakon o NVO, NVO sklad). Vendar tudi v Sloveniji populizem in nestrpnost naraščata, zato je ACF program tudi v Sloveniji izjemno pomemben, saj je skorajda edini finančni vir za tovrstne projekte. Kot upravljalci programa smo zavezani k temeljitemu premisleku o tem, kako učinkovito nasloviti najbolj pereče probleme in podpreti projekte, ki bodo dolgoročno prispevali k spremembi družbe.

_________________________

Foto: Norwegian Helsinki Committee

Septembra v Oslu potekali prvi Dnevi aktivnega državljanstva

F

Na prvih Dnevih aktivnega državljanstva smo govorili o državljanski vzgoji, ki je pomembna tako z vidika promocije temeljnih pravic, kot so demokracija, človekove pravice in vladavina prava, kot z vidika obrambe pred porastom nasilja, ekstremizma, populizma, ksenofobije, diskriminacije in nestrpnosti.

Dogodek je organizacijam iz Norveške in držav, v katerih se izvaja ACF, ponudil priložnost, da izmenjajo svoje izkušnje in konkretne ideje za sodelovanje. Udeleženci so iskali odgovore na vprašanja, kot so:

 • Kako lahko državljanska vzgoja pomaga pri krepitvi spoštovanja do vladavine prava?
 • Kako lahko državljanska vzgoja spodbuja strpnost in vključevanje?
 • Kako lahko s pomočjo državljanske vzgoje aktiviramo posameznike?
 • Kako lahko z državljansko vzgojo nevtraliziramo populizem?

Slovenske udeležence – Društvo prijateljev mladine Škofja Loka, Društvo PINA iz Kopra in Društvo UP iz Jesenic – smo izbrali na podlagi poziva. Nina, Kaja in Faila pravijo, da je bil dogodek odlična priložnost, da so spoznale sorodne organizacije iz drugih držav; da so ideje kar preskakovale in da je velika verjetnost, da se bo iz tega izcimilo nekaj novega.

Dnevi aktivnega državljanstva bodo potekali vsako leto, teme se bodo določale sproti glede na dogajanje in prioritete posameznih upravljalcev ACF.  

____________________________

Foto: Norwegian Helsinki Committee

Prvi razpis za Program ACF že oktobra!

Razpis za srednje in velike projekte bomo objavili predvidoma 11. oktobra. Na razpisu bo na voljo nekaj več kot 1,5 milijona evrov, od tega 750.000 EUR za velike projekte in 780.000 EUR za srednje projekte.

Organizirali bomo dve informativnimi delavnici, eno v Ljubljani in drugo v Mariboru, na katerih bomo podrobneje razložili, kakšne projekte glede na postavljene cilje programa iščemo. Ob tem bomo izvedli še sedem delavnic za razvoj projektov, na katerih vam bomo pomagali nadgraditi vaše projektne ideje in poiskati projektne partnerje.

Prijave na delavnice bomo odprli ob objavi razpisa.