Mesec: oktober 2019

Kaj je novega pri Javnem razpisu za srednje in velike projekte?

Še vedno je čas, da se prijavite na delavnice za razvoj projektnih idej! Ne zamudite priložnosti, da brezplačno pridobite znanje, ki vam bo koristilo tudi pri vseh nadaljnjih razpisih. Zvedeli boste, zakaj je tako pomembno pravilno opredeliti problem in ali je vaša projektna ideja resnično v skladu s cilji programa ACF. Prijavite se!

Na acfslovenia.si/faq so objavljeni novi odgovori na vprašanja, povezana z razpisom. Če vas še kaj muči, pa kar na plano z vprašanji!

Na našem Youtube kanalu najdete tudi celoten posnetek  informativne delavnice za razpis. Naj vas nekaj začetnih tehničnih napak v videu ne ustavi, obljubljamo, da je posnetek sicer zelo gledljiv in predvsem – informativen! Svetujemo, da si pogledate vsaj prvih 90 minut, ko podrobneje razlagamo, kakšni projekti so najbolj v skladu s cilji programa ACF.

Je vaša projektna ideja dobra? Brez skrbi, pomagali vam bomo

Pri prijavi na razpis je včasih težko jasno opredeliti problem in prepričljivo predstaviti dobro rešitev. Zato vam bomo pri prvem razpisu programa ACF v Sloveniji priskočili na pomoč z delavnicami za razvoj projektnih idej.

Na delavnicah bomo vaše projektne ideje izpilili in nadgradili tako, da bodo temeljile na potrebah okolja, hkrati pa ustrezale tudi ciljem razpisa. Najprej bomo definirali in utemeljili problem, nato pa našli pravo pot od problema do rešitve. Imeli boste tudi priložnost sklepati partnerstva, saj bomo organizacije s podobnimi projektnimi idejami spodbujali k skupni projektni prijavi.

Prijavite se in čim bolj jasno in konkretno opišite svojo projektno idejo, da vam bomo lahko pomagali po svojih najboljših močeh!

Prijava

Informativne delavnice za razpis Active Citizens Fund v Sloveniji so v polnem zagonu

Danes smo uspešno izvedli prvo informativno delavnico v podporo prijaviteljem na razpis sklada ACF v Sloveniji. Ker se nam vsi niste mogli pridružiti v živo, smo poskrbeli tudi za prenos v živo. Oglejte si posnetek na našem Youtube kanalu, kjer imate v opisu tudi povezavo do posameznih delov delavnice.

Poleg tega smo za radovedne, vedoželjne ali zgolj zmedene pripravili prve odgovore na pogosta vprašanja. Ker slutimo, da se bodo z iztekanjem časa za prijavo vprašanja kar množila, vas bomo z novimi odgovori opogumljali in motivirali vsak ponedeljek.

Pred nami so še štiri informativne delavnice, da pa se kljub temu ne bi kdo ustrašil prijave, vam bomo priskočili na pomoč na kar sedmih delavnicah za razvoj projektnih idej. Prijave so še odprte! Vendar pozor! Za udeležbo na delavnici za razvoj projektnih idej je zahtevana obvezna oprema, in sicer projektna ideja! Brez projektne ideje se delavnic ne bo mogoče udeležiti.

Delavnice v podporo prijaviteljem – Javni razpis za srednje in velike projekte

V pomoč prijaviteljem na Javni razpis za srednje in velike projekte bomo organizirali več različnih delavnic širom po Sloveniji. Pozorno preberite, komu in čemu so namenjene posamezne delavnice in se glede na to odločite, na katero se boste prijavili.

 

Informativni delavnici

Na informativnih delavnicah bomo podrobneje predstavili cilje razpisa, pričakovane rezultate in učinke (in kakšni projekti te rezultate in učinke naslavljajo), upravičene prijavitelje, vsebino prijavnice, način prijave in ocenjevanja. Ostalih vsebin javnega razpisa ne bomo podrobneje predstavljali, saj so Smernice za prijavitelje napisane zelo podrobno, zato si jih pozorno preberite pred delavnico, bomo pa seveda odgovarjali na posamezna vprašanja.

Program delavnic:

10.00 – 10.15   Predstavitev Programa Active Citizens Fund v Sloveniji
10.15 – 11.30   Predstavitev ciljev razpisa, pričakovanih rezultatov in učinkov
Vprašanja in odgovori
11.30 – 12.00   Odmor
12.00 – 12.30   Predstavitev upravičenih prijaviteljev in partnerjev
Vprašanja in odgovori
12.30 – 14.00   Predstavitev prijavnice, načina prijave in ocenjevanja
Vprašanja in odgovori
14.00                   Zaključek delavnice

Prijavite se lahko samo na eno od obeh delavnic. Čeprav je na voljo veliko število mest (v Ljubljani 400 in v Mariboru 150), bomo v primeru večjega števila prijav udeležbo omejili na eno osebo iz organizacije. Delavnico v Ljubljani bomo prenašali tudi v živo preko CNVOS Facebook in You tube kanala. Tolmačenje v znakovni jezik bo zagotovljeno na delavnici v Ljubljani.

Prijava:
 • LJUBLJANA, 21. 10. 2019, od 10. do 14. ure, Kino Šiška, Trg prekomorskih brigad 3, PRIJAVE NISO VEČ MOGOČE (rok prijave: do 18. 10. 2019 oz. do zapolnitve prostih mest)
 • MARIBOR, 24. 10. 2019, od 10. do 14. ure, Hotel City, Ulica kneza Koclja 22, PRIJAVE NISO VEČ MOGOČE (rok prijave: do 21. 10. 2019 oz. do zapolnitve prostih mest)

 

Kratke informativne delavnice

Kratke informativne delavnice so namenjene manjšim nevladnim organizacijam, ki imajo do 20.000 EUR letnega prometa in delujejo na prednostnih področjih razpisa. Na teh delavnicah bomo posebej predstavili, kako lahko manjše organizacije sodelujejo na tem razpisu.

Prijavite se lahko samo na eno od štirih delavnic.

Prijava:
 • MARTJANCI, 22.10. 2019, od 17.do 19. ure, Bistra hiša, Martjanci 36, PRIJAVA NI VEČ MOGOČA
 • LAŠKO, 21.10.2019, od 17.do 19. ure, Otročji center Kino Laško , Trubarjeva ulica 13, PRIJAVA NI VEČ MOGOČA
 • ČRNOMELJ, 24.10.2019, od 17.do 19. ure, bivši Dijaški dom, Ulica Otona Župančiča 7, 2. nadstropje, PRIJAVA NI VEČ MOGOČA
 • MEŽICA, 24.10.2019, od 17.do 19. ure, Medgeneracijski center, Ob Šumcu 9, PRIJAVA NI VEČ MOGOČA

 

Delavnice za razvoj projektnih idej

Namen delavnic je pomagati organizacijam, ki že imajo osnovno projektno idejo, to idejo nadgraditi, da bo čim bolje odgovarjala na potrebe okolja in hkrati tudi ciljem razpisa. Na delavnicah bodo udeleženci ustrezno definirali in utemeljili problem in dobili usmeritve, kako priti od problema do rešitve, kar jim bo koristilo tudi pri vseh bodočih projektnih prijavah. Delavnice so namenjene tudi sklepanju partnerstev, saj bomo organizacije s podobnimi projektnimi idejami posebej spodbujali k skupni projektni prijavi.

5 delavnic po Sloveniji je splošnih, namenjenih vsem prednostnim področjem in programskim rezultatom, v Ljubljani pa bomo organizirali še posebno delavnico, namenjeno izključno programskemu rezultatu Okrepljena zagovorniška/watchdog vloga nevladnih organizacij. Posebej vabimo organizacije, ki delujejo na področjih demokracije, aktivnega državljanstva, dobrega upravljanja in transparentnost ter okolja in podnebnih sprememb. Organizacije, ki delujejo na drugih prednostnih področjih, so vabljene, v kolikor je njihova projektna ideja strogo zagovorniška, sicer pa se lahko udeležijo katere od preostalih 5 delavnic.   

Udeležba na posamezni delavnici je omejena na 50 oseb, ki jih bomo izbrali na osnovi njihovih projektnih idej. Zato v prijavi čim bolj jasno in konkretno opišite svojo projektno idejo. Prijavite se lahko samo na eno delavnico. V primeru velikega nesorazmerja v prijavah med posameznimi delavnicami, bomo prijavljene razporedili na delavnice z manjšim številom prijav.

Program delavnic:

09.00 – 09.30    Uvodna predstavitev udeležencev in načina dela, razdelitev v skupine
09.30 – 11.00    1. krog: osnove

        • problemsko drevo: identifikacija problema ter njegovih vzrokov in posledic,
        • predlagana rešitev problema: opredelitev namena, ciljev, rezultatov in aktivnosti projekta ter ključnih akterjev;

11.00 – 11.45     Odmor za prigrizek
11.45 – 13.00     2. krog: nadgradnja

        • povezava projektne ideje s predvidenimi rezultati in kazalniki programa

13.00 – 13.30     Povzetek spoznanj in usmeritev za naprej
13.30                     Zaključek delavnice

Prijava:
 • 4. 11. 2019, POSEBNA DELAVNICA ZA RAZVOJ PROJEKTNIH IDEJ za ciljno področje razpisa OKREPLJENA ZAGOVORNIŠKA/WATCHDOG VLOGA CIVILNE DRUŽBE – lokacija: LJUBLJANA, Edvard, Igriška 5, PRIJAVA NI VEČ MOGOČA
 • 6. 11. 2019, NOVO MESTO, Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2, PRIJAVA NI VEČ MOGOČA
 • 8. 11. 2019, MARIBOR, Vetrinjski dvor, Vetrinjska ulica 30, PRIJAVA NI VEČ MOGOČA
 • 11. 11. 2019, KOPER, Obrtna zbornica, Staničev trg 1, PRIJAVA NI VEČ MOGOČA
 • 11. 11. 2019, CELJE, Narodni dom, Trg celjskih knezov 9, PRIJAVA NI VEČ MOGOČA
 • 13. 11. 2019, LJUBLJANA, ABC HUB Ljubljana, Letališka 3, Učilnica, PRIJAVA NI VEČ MOGOČA

 

Objavljen prvi javni razpis iz Programa Active Citizens Fund v Sloveniji

Na Javnem razpisu za srednje in velike projekte je na voljo 1.530.000 evrov za srednje (20.000 – 60.000 EUR) in velike projekte (60.001 – 120.000 EUR).

Razpis pokriva vsa prednostna področja programa:

 • Demokracija, aktivno državljanstvo, dobro upravljanje in transparentnost;
 • Človekove pravice in enaka obravnava preko preprečevanja diskriminacije na podlagi rase ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, spola, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti ali spolne identitete;
 • Socialna pravičnost in vključevanje ranljivih skupin;
 • Enakost spolov in preprečevanje nasilja na podlagi spola;
 • Okolje in podnebne spremembe.

Upravičeni prijavitelji so nevladne organizacije s sedežem v Sloveniji. Projektni partner je lahko katerakoli pravna oseba, ustanovljena v katerikoli državi upravičenki (poleg Slovenije še Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Republika Češka, Estonija, Grčija, Madžarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška), v katerikoli od treh držav donatork – Islandija, Lihtenštajn in Norveška ali katerakoli mednarodna organizacija.

Rok za prijavo: 11. 12. 2019 ob 12. uri.

Otvorili smo program Active Citizens Fund v Sloveniji!

Včeraj smo v City Hotelu v Ljubljani  uspešno otvorili program Active Citizens Fund v Sloveniji. Sklad, ki je namenjen krepitvi nevladnega sektorja, spodbujanju aktivnega državljanstva in opolnomočenju ranljivih skupin, je z različnih vidikov predstavilo osem govorcev in govork.

Tina Divjak, vodja zagovorništva na CNVOS, je poudarila, da je ACF v Sloveniji odlična priložnost za razvoj projektov na področjih, na katerih v Sloveniji sicer skorajda ni razpoložljivih sredstev – to so npr. področja demokracije, transparentnosti in strateške litigacije. Hkrati predstavlja tudi možnost za naslavljanje aktualnih družbenih problemov: populizma, fake news, korupcije, podnebnih sprememb itd. Zakaj je sklad pomemben, nam je še dodatno razjasnila Anna Striethorst z Urada za finančne mehanizme, Csilla Czimbalmos z Norwegian Helsinki Committee pa nam je s pomočjo primera dobre prakse predstavila koristi bilateralnega sodelovanja. Po izčrpni predstavitvi sklada ACF v Sloveniji nam je vodja Sektorja za finančne mehanizme, Nataša Babuder Rumpret, podrobneje predstavila širše cilje ostalih programov finančnih mehanizmov EGP in Norveške.

Ker si želimo s projekti sklada ACF pogumno stopiti izven okvirjev znanega, se inovativno lotiti perečih problemov in ustvariti nove dobre zgodbe, smo za navdih v drugem delu dogodka na oder povabili tiste organizacije, ki jim je to v preteklosti že uspelo. Na področju krepitve transparentnosti se je predstavila madžarska protikorupcijska organizacija K-Monitor, romunska organizacija A.R.T. Fusion pa je predstavila svojo domiselno ulično kampanjo »Bodi del raznolikosti.« Seveda smo s ponosom predstavili tudi dva odlična slovenska projekta: Zagovornike okolja in mobilno socialno-kulturno platformo za otroke in mladostnike Škratmobil.

Dogodek smo prenašali tudi v živo, če pa ste ga vseeno zamudili, bo posnetek po tehnični obdelavi kmalu na voljo za kasnejši ogled na našem Youtube kanalu.