Mesec: april 2020

Objavljen je drugi razpis programa ACF v Sloveniji: Javni poziv za mikro projekte (hitre odzive)

Drugi razpis programa ACF v Sloveniji je tu! Javni poziv za mikro projekte oz. »hitre odzive« je namenjen organizacijam, ki bodo potrebovale »hitra sredstva« za zagovorniško, pravno, komunikacijsko ali drugo akcijo, ki mora biti izvedena nemudoma.

V sklopu javnega poziva bo do porabe na voljo 40.000 evrov sredstev, prijava na poziv pa bo možna s 1. junijem 2020. Projekti bodo financirani stoodstotno, in sicer v višini od 1.000 do 5.000 evrov.

V pomoč potencialnim prijaviteljem smo pripravili Smernice za prijavitelje, redno bomo objavljali tudi vsa vprašanja in odgovore glede poziva, izvedli pa bomo tudi informativno spletno delavnico. Le-ta bo potekala 14. maja ob 10. uri preko aplikacije Zoom, ki omogoča udeležbo do 100 ljudi. Vabljeni k prijavi!

Da boste ostali na tekočem glede novega javnega poziva, spremljajte našo spletno stran in Facebook stran.

Informativna spletna delavnica za prijavitelje na Javni poziv za mikro projekte (hiter odziv)

Drugi razpis programa ACF v Sloveniji je bil objavljen 30. aprila, prijave pa bodo možne že s 1. junijem. Gre za Javni poziv za mikro projekte oz. »hitre odzive«, ki je namenjen organizacijam, ki bodo potrebovale »hitra sredstva« za zagovorniško, pravno, komunikacijsko ali drugo akcijo, ki mora biti izvedena nemudoma.

V pomoč zainteresiranim prijaviteljem bomo 14. maja 2020 ob 10. uri izvedli informativno spletno delavnico. Na delavnici se bomo posebej osredotočili na posebnosti tega poziva – kaj pomeni hiter odziv in kakšnih projektov si želimo.

Program delavnice:

10.00 – 10.05 Predstavitev Programa Active Citizens Fund v Sloveniji
10.05 – 11.00 Vsebinska predstavitev javnega poziva: namen razpisa, pričakovani rezultati in učinki

Vprašanja in odgovori

11.00 – 11.45 Izpolnjevanje prijavnice

Finančna pravila poziva

Vprašanja in odgovori

11.45 – 12.00 Druga odprta vprašanja

Delavnica bo potekala preko aplikacije Zoom, ki omogoča udeležbo do 100 ljudi. Če bo interesentov več kot 95, bomo udeležbo omejili na eno osebo iz vsake organizacije. Za vse tiste, ki se je ne boste mogli udeležiti, pa bomo posnetek delavnice, vključno z vprašanji in odgovori udeležencev, objavili tudi na našem YouTube kanalu. Prijave bodo odprte do zapolnitve prostih mest.

Prijave na delavnico niso več mogoče, rok za prijave se je iztekel 11. 5. 2020.

Pozor, pozor: nov razpis Active Citizens Fund v Sloveniji objavljen še pred prazniki!

V četrtek, 30. 4. 2020, se zaključuje prvi razpis programa Active Citizens Fund v Sloveniji. Ker pa aktivni državljani nikoli ne počivajo, bomo na isti dan objavili tudi nov javni poziv programa ACF, in sicer Javni poziv za mikro projekte oz. »hitre odzive«!

Komu je namenjen Javni poziv za mikro projekte oz. »hitre odzive«? Sredstva bodo podeljena organizacijam, ki bodo potrebovale »hitra sredstva« za zagovorniško, pravno, komunikacijsko ali drugo nemudoma izvedeno akcijonpr. pripravo strokovnih gradiv in predlogov, ko se sprejema nek predpis, pripravo odgovora na napade na delo organizacije, izvedba kampanje glede aktualne tematike ipd.

Javni poziv, v sklopu katerega bo na voljo 40.000 evrov sredstev, bomo objavili v četrtek, 30. 4. 2020. Sredstva bodo na voljo do porabe, prijava na poziv pa bo možna s 1. junijem 2020. Projekti bodo financirani stoodstotno, in sicer v višini od 1.000 do 5.000 evrov.

Spremljajte našo spletno stran in Facebook stran za vse aktualne informacije o novem javnem pozivu!

Zveza trinajstih skladov za močnejšo civilno družbo

Skoraj 200 milijonov evrov, namenjenih za krepitev civilne družbe. Takšna podpora Norveških in EGP finančnih mehanizmov kaže na pomen civilne družbe za demokracijo, človekove pravice in socialno kohezijo po vsej Evropi.

Izvajanje programa Sklada za civilno družbo (Active Citizens Fund) poteka od leta 2017. Program trenutno izvaja trinajst skladov v naslednjih državah: Bolgarija, Hrvaška, Češka, Estonija, Grčija, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška in Slovenija.

V vseh državah program upravljajo nacionalni konzorciji nevladnih organizacij v sodelovanju z Uradom za finančni mehanizem. »Nevladne organizacije, ki so neodvisna sila, so v edinstvenem položaju, ki jim omogoča promocijo idej, vrednot in tudi odgovornosti vlade,« je dejal Sjur Larsen, direktor za srednjo Evropo in štipendije EGP pri norveškem ministrstvu za zunanje zadeve. Dodal je, da je civilna družba zelo pomembna kot čuvaj (watchdog), posvetovalno telo in pri vključevanju državljanov. Vključevanje in angažiranje nevladnih organizacij pomaga doseči kompromis, najti rešitve in se osredotočiti na skupno dobro vseh.

Čeprav se zneski sredstev in strateški cilji vsakega sklada v posameznih državah razlikujejo, imajo vsi skladi skupni splošni cilj – krepitev civilne družbe, aktivno državljanstvo ter krepitev položaja ranljivih skupin. Eden prvih ustanovljenih skladov za civilno družbo je bil bolgarski, zadnja pridružena pa sta latvijski in hrvaški. Vzpostavitev skladov ACF se trenutno obeta tudi na Cipru in Madžarskem.

Vabimo vas, da se seznanite z aktivnostmi obstoječih ACF skladov. Morda dobite nove ideje za svoje projekte ali pa se seznanite z aktivnostmi drugih evropskih organizacij:

Država Milijon EUR   Podpis pogodbe Več o programu Spletna stran sklada
Bolgarija 15,5 16.5.2018 https://ej.uz/j99c activecitizensfund.bg
Hrvaška 8,5 30.12.2019 https://ej.uz/kyc9 acfcroatia.hr/en/
Češka 15 12.6.2018 https://ej.uz/n6xq activecitizensfund.cz/en
Estonija 4 18.2.2019 https://ej.uz/gdgb acf.ee/en/
Grčija 12 22.1.2019 https://ej.uz/fv6i activecitizensfund.gr/en
Latvija 8,5 27.12.2019 https://ej.uz/dryr activecitizensfund.lv/en/
Litva 9 14.10.2019 https://ej.uz/6s5o apf.lt/en
Malta 0,7 6.2.2019 https://ej.uz/isvp activecitizensfund.mt
Poljska 53 23.10.2019 https://ej.uz/8rw7 aktywniobywatele.org.pl
Portugalska 11 9.7.2018 https://ej.uz/ovpw gulbenkian.pt/cidadaos-ativos/en
Romunija 46 16.5.2019 https://ej.uz/7qth activecitizensfund.ro/en
Slovaška 9 14.6.2018 https://ej.uz/oyuw acfslovakia.sk/en/home
Slovenija 3 11.7.2019 https://ej.uz/g3er acfslovenia.si/?lang=en

Nabor projektov, ki jih podpira ACF v vsaki državi, si bo prizadeval za razvoj dolgoročne trajnosti in zmogljivosti civilne družbe. S tem bo tudi okrepil vlogo civilne družbe pri spodbujanju demokratične participacije, aktivnega državljanstva in človekovih pravic. Zato sklad v vseh državah podpira projekte na naslednjih področjih:

  • Demokracija, aktivno državljanstvo, dobro upravljanje in transparentnost;
  • Človekove pravice in enaka obravnava preko preprečevanja diskriminacije na podlagi rase ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, spola, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti ali spolne identitete;
  • Socialna pravičnost in vključevanje ranljivih skupin;
  • Enakost spolov in preprečevanje nasilja na podlagi spola;
  • Okolje in podnebne spremembe.

Več o programu in upravljalcih v drugih državah najdete tu. Če iščete partnerje na Norveškem ali drugje po Evropi, si oglejte ACF partnersko spletno stran.

 


Članek je prevod in priredba članka, ki so ga pripravili kolegi z ACF Latvija. Povezava do izvornega članka: https://www.activecitizensfund.lv/en/news/13-funds-towards-stronger-civil-society.html 

Odgovarjamo na vprašanja o drugi fazi Javnega razpisa za srednje in velike projekte

Nedavno smo podaljšali rok za prijavo na 2. fazo Javnega razpisa za srednje in velike projekte. Novi rok za prijavo je tako 30. 4. 2020 ob 12.00. S tem se je podaljšal tudi rok za sprejemanje vprašanj in odgovarjanje nanje – vprašanja nam lahko zastavljate še do 23. 4. 2020.

Vsa vprašanja, na katera smo že odgovorili, najdete pod FAQ razdelkom Vprašanja in odgovori – 2. faza prijave. Razdelek posodobimo vsak dan, zato ga budno spremljajte še naprej.