Objavili smo poziv za finančna sredstva v okviru Sklada za bilateralno sodelovanje

Eden od pomembnejših ciljev sklada je krepitev bilateralnih sodelovanj med organizacijami iz Slovenije in partnerji iz držav donatork – Islandije, Lihtenštajna in Norveške. V okviru sklada za bilateralno sodelovanje je na voljo 40.000 evrov. Del teh sredstev – 30.000 evrov – bo preko posebnega poziva razdeljenih za izvajanje dodatnih aktivnosti tistim projektom, ki bodo vključevali bilateralnega partnerjaJavni poziv smo objavili 22. 12. 2022.

Za podporo iz Sklada za bilateralno sodelovanje so upravičene dejavnosti, ki omogočajo povezovanje, izmenjavo in prenos znanja, tehnologij, izkušenj in dobrih praks med izvajalci projektov in organizacijami iz donatorskih držav. Aktivnosti morajo biti povezane s projekti sofinancirani v sklopu ACF programa in predstavljajo njihovo nadgradnjo.

Za dodatno financiranje lahko zaprosijo nosilci sofinanciranih projektov v sklopu ACF programa v Sloveniji, kateri so se izvajali ali se še vedno izvajajo v partnerstvu z organizacijo iz ene izmed držav donatoric, v času izpolnjevanja prijavnega obrazca. Ravno tako se lahko prijavijo organizacije iz držav donatoric, ki so partnerice v projektih, sofinanciranih v sklopu ACF programa.

Besedilo poziva najdete na tej povezavi. Odprt bo do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. oktobra 2023.