Bilateralno sodelovanje

Poziv za finančna sredstva

Eden od pomembnejših ciljev sklada je krepitev bilateralnih sodelovanj med organizacijami iz Slovenije in partnerji iz držav donatork – Islandije, Lihtenštajna in Norveške. V okviru sklada za bilateralno sodelovanje je na voljo 40.000 evrov. Del teh sredstev - 30.000 evrov - bo preko tega poziva razdeljenih za izvajanje dodatnih aktivnosti tistim projektom, ki vključujejo (so vključevali) bilateralnega partnerja in so sofinancirani v sklopu ACF programa v Sloveniji!

Datum objave poziva: 22. 12. 2022

Vrednost poziva: 30.000 evrov (sredstva bodo na voljo od objave poziva do porabe sredstev)

Rok za oddajo projektnih predlogov: do porabe sredstev, vendar najpozneje do 31. oktobra 2023

Zneski financiranja: do 5.000 evrov.

Maksimalni delež donacije: 100 % vseh upravičenih stroškov projekta.

Za podporo iz Sklada za bilateralno sodelovanje so upravičene dejavnosti, ki omogočajo povezovanje, izmenjavo in prenos znanja, tehnologij, izkušenj in dobrih praks med izvajalci projektov in organizacijami iz donatorskih držav. Aktivnosti morajo biti povezane s projekti sofinancirani v sklopu ACF programa in predstavljajo njihovo nadgradnjo.

Upravičeni prijavitelji: Za dodatno financiranje lahko zaprosijo nosilci sofinanciranih projektov v sklopu ACF programa v Sloveniji, kateri so se izvajali ali se še vedno izvajajo v partnerstvu z organizacijo iz ene izmed držav donatoric, v času izpolnjevanja prijavnega obrazca. Ravno tako se lahko prijavijo organizacije iz držav donatoric, ki so partnerice v projektih, sofinanciranih v sklopu ACF programa.

Razpisna dokumentacija