Bilateralno sodelovanje

Poziv je zaradi porabe sredstev zaprt. 

Poziv za finančna sredstva

Eden od pomembnejših ciljev sklada je krepitev bilateralnih sodelovanj med organizacijami iz Slovenije in partnerji iz držav donatork – Islandije, Lihtenštajna in Norveške. V okviru sklada za bilateralno sodelovanje je na voljo 40.000 evrov. Del teh sredstev - 30.000 evrov - bo razdeljenih preko tega poziva. 

Datum objave poziva: 22. 12. 2022 (Spremembe z dne 17. 10. 2023: - Podaljšanje roka za prijavo in roka za izvedbo; - Razširitev upravičenih prijaviteljev na vse prejemnike sredstev programa ACF v Sloveniji)

Vrednost poziva: 30.000 evrov (sredstva bodo na voljo od objave poziva do porabe sredstev)

Rok za oddajo projektnih predlogov: do porabe sredstev, vendar najpozneje do 31. avgusta 2024 - Poziv je zaradi porabe sredstev zaprt.

Zneski financiranja: do 5.000 evrov.

Maksimalni delež donacije: 100 % vseh upravičenih stroškov projekta.

Za podporo iz Sklada za bilateralno sodelovanje so upravičene dejavnosti, ki omogočajo povezovanje, izmenjavo in prenos znanja, tehnologij, izkušenj in dobrih praks med izvajalci projektov in organizacijami iz donatorskih držav. Aktivnosti morajo biti povezane s projekti sofinancirani v sklopu ACF programa in predstavljajo njihovo nadgradnjo.

Upravičeni prijavitelji: Za dodatno financiranje lahko zaprosijo nosilci sofinanciranih projektov v sklopu ACF programa v
Sloveniji, kateri so se izvajali ali se še vedno izvajajo. Ravno tako se lahko prijavijo organizacije iz držav
donatoric, ki so partnerice v projektih, sofinanciranih v sklopu ACF programa.

Razpisna dokumentacija