Za stanovanjske zadruge

Nosilec projekta: IŠSP - Inštitut za študije stanovanj in prostora
Partner iz države donatorice (Norveška): Fred Carlo Anderson
Partnerji: IPoP - Inštitut za politike prostora; AVANTA LARGO, Zavod za družbeno komuniciranje; Kulturno izobraževalno društvo PiNa - Associazione culturale ed educativa PiNa; Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana