Kontakti

Program Active Citizens Fund 2014-2021 v Sloveniji upravlja CNVOS – Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij v konzorciju z Zavodom PIP – Pravni in informacijski center Maribor in Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto – DRPD Novo mesto. V vseh treh organizacijah so vam za vprašanja in pomoč na voljo naši projektni svetovalci.

Splošen kontakt programa Active Citizens Fund v Sloveniji

podpora@acfslovenia.si

+386 1 542 14 22
+386 40 506 388

https://acfslovenia.si/

Kontakti za pomoč in podporo projektnim prijaviteljem

CNVOS

podpora@acfslovenia.si

+386 1 542 14 22; +386 40 506 388

www.cnvos.si

Uradne ure za telefonsko svetovanje: 
- ponedeljek, sreda in petek med 10. in 12. uro
- četrtek med 10. in 14. uro

Zavod PIP

brigita.horvat@zavodpip.si

+ 386 2 234 21 27

http://zavodpip.si/

DRPD Novo mesto

tina.cigler@drpdnm.org

+386 7 39 39 311

www.nevladnik.info

Prijava nepravilnosti ali pritožbe

EGP in Norveški finančni mehanizem sledita politiki dobrega upravljanja, njuna implementacija je osnovana na načelih odprtosti, transparentnosti in odgovornosti, obenem pa izvajata politiko ničelne tolerance glede korupcije in slabega upravljanja.

V primeru suma, da je pri izvajanju programa Active Citizens Fund v Sloveniji prišlo do nepravilnosti, slabega upravljanja ali korupcije, prosimo, da nam to sporočite s prijavo. Prijavo bo pritožbena komisija obravnavala zaupno. S povratnimi informacijami vas bomo kontaktirali v roku desetih delovnih dni. Prijavo lahko oddate tudi anonimno. Prijavo je mogoče oddati na elektronski naslov pritozbe@acfslovenia.si.

Prijava naj vsebuje naslednje informacije:

  • Opis nepravilnosti (ki naj vključuje tudi informacije o tem, ali gre za sum ali dejanske nepravilnosti ter kako je do tega prišlo),
  • Obdobje ali čas, na katerega se nepravilnosti nanašajo (kdaj je prišlo do nepravilnosti oz. obdobje, ko je prihajalo do nepravilnosti),
  • Kako ste ugotovili, da je prišlo ali prihaja do nepravilnosti,
  • Identifikacija oseb ali pravnih oseb, ki so povezane z nepravilnostmi (v kateri organizaciji se nepravilnosti dogajajo ali so se zgodile),
  • Druge relevantne informacije.

Pritožbena komisija, ki jo sestavljajo predstavnik upravljalca programa ACF v Sloveniji, predstavnik upravnega odbora in dva zunanja člana, bo obravnavala tudi pritožbe na odločitve o izboru projektov.

 

Kontakt za pritožbeno komisijo

pritozbe@acfslovenia.si

+386 1 542 14 22
+386 40 506 388