Podprti projekti

Preverite, kateri projekti so nas prepričali.

Krepitev zagovorniške in watchdog vloge nevladnih organizacij

Za boljšo zakonodajo in več nevladnih organizacij, ki se aktivno vključujejo v pripravo nacionalnih zakonov in politik.

Preberi več

Povečanje podpore državljanski vzgoji in človekovim pravicam

Za družbo, ki ji je mar za človekove pravice in ki ne odobrava javnih izražanj negativnih pogledov ali sovraštva do manjšin.

Preberi več

Opolnomočenje ranljivih skupin

Za samozagovorništvo posameznikov iz ranljivih skupin, večji dostop do pravic in vključevanje v oblikovanje zakonodaje in predpisov, ki vplivajo na kakovost njihovega življenja.

Preberi več

Krepitev nevladnih organizacij

Za povečanje zmogljivosti nevladnih organizacij prijaviteljic in partneric z izboljšanjem transparentnosti, vodenja in upravljanja.

Preberi več