Mali projekti

Rok za prijave je potekel!

Ta sredstva (do 20.000 eur za projekt) so namenjena samo organizacijam z manj kot 50.000 evri letnega prometa, ki nagovarjajo štiri ključna področja: demokracijo, človekove pravice, vključno z enakostjo spolov, socialno pravičnost in podnebne spremembe. Večina sredstev razpisa bo namenjena organizacijam, ki delujejo na slabše razvitih območjih.

Datum objave razpisa: 10. maj 2021

Vrednost razpisa: 358.500 evrov

Roki za oddajo projektnih predlogov - prijava je dvostopenjska:

  • Rok za oddajo projektnih idej: 12. 7. 2021 ob 12. uri
  • Rok za oddajo celovite projektne prijave: 20. 10. 2021 ob 12. uri

Organizacija lahko v okviru tega razpisa prijavi samo en projekt. Ni pa omejitev glede števila projektov, v katerih je organizacija lahko partnerica.

Višina financiranja: od 5.000 do 20.000 evrov

Maksimalni delež donacije na projekt: 100 % vsote vseh upravičenih stroškov projekta.

Trajanje projekta: najmanj 6 in največ 12 mesecev.

Razpis je namenjen samo organizacijam z manj kot 50.000 evri letnega prometa, 70 % sredstev razpisa bo namenjeno  organizacijam, ki delujejo na slabše razvitih območjih.

Razpisna dokumentacija:

Obrazci za prijavo v prvi fazi:

Obrazci za prijavo v drugi fazi:

Odobreni projekti