Mali projekti

Rok za prijave je potekel!

Ta sredstva (do 20.000 eur za projekt) so namenjena samo organizacijam z manj kot 50.000 evri letnega prometa, ki nagovarjajo štiri ključna področja: demokracijo, človekove pravice, vključno z enakostjo spolov, socialno pravičnost in podnebne spremembe. Večina sredstev razpisa bo namenjena organizacijam, ki delujejo na slabše razvitih območjih.

Datum objave razpisa: 10. maj 2021

Vrednost razpisa: 358.500 evrov

Roki za oddajo projektnih predlogov - prijava je dvostopenjska:

  • Rok za oddajo projektnih idej: 12. 7. 2021 ob 12. uri
  • Rok za oddajo celovite projektne prijave: 20. 10. 2021 ob 12. uri

Organizacija lahko v okviru tega razpisa prijavi samo en projekt. Ni pa omejitev glede števila projektov, v katerih je organizacija lahko partnerica.

Višina financiranja: od 5.000 do 20.000 evrov

Maksimalni delež donacije na projekt: 100 % vsote vseh upravičenih stroškov projekta.

Trajanje projekta: najmanj 6 in največ 12 mesecev.

Razpis je namenjen samo organizacijam z manj kot 50.000 evri letnega prometa, 70 % sredstev razpisa bo namenjeno  organizacijam, ki delujejo na slabše razvitih območjih.

Razpisna dokumentacija:

Obrazci za prijavo v prvi fazi:

Obrazci za prijavo v drugi fazi:

Podpora prijaviteljem

V pomoč prijaviteljem bomo organizirali več različnih delavnic in svetovanj. Pozorno preberite, komu in čemu so namenjene posamezne delavnice in svetovanja ter se glede na to odločite, na kaj se boste prijavili.