Razpisi programa Active Citizens Fund v Sloveniji

V okviru programa Active Citizens Fund v Sloveniji je za nevladne organizacije na voljo kar 2,5 milijona evrov. Sredstva se bodo v obdobju 2019–2023 razdelila preko štirih javnih razpisov:

Srednji in veliki projekti

Datum objave razpisa: 14. 11. 2022; rok prijave je potekel!

Objavljen je Javni razpis za srednje projekte v vrednosti 421.300 evrov. Prijavite lahko projekte v vrednosti od 5.000 do 50.000 evrov s področja demokracije, človekovih pravic, vključno z enakostjo spolov, socialne pravičnosti in podnebnih sprememb. Rok za prijave: 23. 1. 2023 ob 12. uri.

Preberi več

Bilateralno sodelovanje

Datum objave poziva: 22. 12. 2022. Poziv je zaprt!

V okviru Sklada za bilateralne odnose so na voljo dodatna sredstva za mreženja, srečanja, prenos izkušenj in dobrih praks ter znanja med slovenskimi NVO in državami donatorkami. Za dodatno financiranje lahko zaprosijo nosilci sofinanciranih projektov v sklopu ACF programa. Poziv bo odprt do porabe sredstev, vendar najpozneje do 31. avgusta 2024.

Preberi več

Mikro projekti oz. “hitri odzivi”

Datum objave poziva: 30. 1. 2023; rok prijave je potekel!

Nevladne organizacije lahko preko tega poziva zaprosite za »hitra sredstva« (do 5.000 eur) za zagovorniško, pravno, komunikacijsko ali drugo akcijo, ki mora biti izvedena nemudoma. S projekti do 5.000 EUR, dolgimi največ 6 mesecev, se lahko prijavite od 3. aprila dalje.

Preberi več

Institucionalna podpora

Datum objave razpisa: 14. 1. 2021; rok prijave je potekel!

Razpis je namenjen sofinanciranju strateškega razvoja NVO. Organizacije bodo lahko pridobile sredstva za izvajanje strateškega načrta, ob tem pa bodo ob podpori mentorjev krepile zmogljivosti in razvijale še boljše programe.

Preberi več

Mali projekti

Datum objave razpisa: 10. maj 2021; rok prijave je potekel!

Ta sredstva (do 20.000 eur za projekt) so namenjena samo organizacijam z manj kot 50.000 evri letnega prometa, ki nagovarjajo štiri ključna področja: demokracijo, človekove pravice, vključno z enakostjo spolov, socialno pravičnost in podnebne spremembe.

Preberi več

Ob razpisih pa bomo upravljalci sklada izvedli še vrsto dejavnosti v podporo prijaviteljem in izvajalcem projektov, od delavnic, video vodičev, telefonskega in osebnega svetovanja …

Bilateralno sodelovanje

Eden od pomembnejših ciljev sklada je tudi krepitev bilateralnih sodelovanj med organizacijami iz Slovenije in partnerji iz držav donatork – Islandije, Lihtenštajna in Norveške.

V okviru sklada za bilateralno sodelovanje je na voljo 40.000 evrov. Del teh sredstev bo preko posebnega poziva razdeljenih za izvajanje dodatnih aktivnosti tistim projektom, ki bodo vključevali bilateralnega partnerja. Javni poziv smo objavili 22. 12. 2022.

Organizacije prijaviteljice iz Slovenije lahko za pomoč pri iskanju partnerjev iz držav donatork in drugih držav, v katerih se izvaja ACF, uporabijo spletni portal Norveškega Helsinškega monitorja: https://ngonorway.org/.

Pritožbeni mehanizem

EGP in Norveški finančni mehanizem sledita politiki dobrega upravljanja, njuna implementacija je osnovana na načelih odprtosti, transparentnosti in odgovornosti, obenem pa izvajata politiko ničelne tolerance glede korupcije in slabega upravljanja.

V primeru suma, da je pri izvajanju programa Active Citizens Fund v Sloveniji prišlo do nepravilnosti, slabega upravljanja ali korupcije, prosimo, da nam to sporočite s prijavo. Prijavo bo pritožbena komisija obravnavala zaupno. S povratnimi informacijami vas bomo kontaktirali v roku desetih delovnih dni. Prijavo lahko oddate tudi anonimno. Prijavo je mogoče oddati na elektronski naslov pritozbe@acfslovenia.si.

Prijava naj vsebuje naslednje informacije:

  • Opis nepravilnosti (ki naj vključuje tudi informacije o tem, ali gre za sum ali dejanske nepravilnosti ter kako je do tega prišlo),
  • Obdobje ali čas, na katerega se nepravilnosti nanašajo (kdaj je prišlo do nepravilnosti oz. obdobje, ko je prihajalo do nepravilnosti),
  • Kako ste ugotovili, da je prišlo ali prihaja do nepravilnosti,
  • Identifikacija oseb ali pravnih oseb, ki so povezane z nepravilnostmi (v kateri organizaciji se nepravilnosti dogajajo ali so se zgodile),
  • Druge relevantne informacije.

Pritožbena komisija, ki jo sestavljajo predstavnik upravljalca programa ACF v Sloveniji, predstavnik upravnega odbora in dva zunanja člana, bo obravnavala tudi pritožbe na odločitve o izboru projektov.