Informativne delavnice

Informativne delavnice so namenjene potencialnim prijaviteljem projektov na posameznem razpisu. Na delavnicah bomo govorili predvsem o ciljih programa, ali drugače, o tem, kakšne projekte si želimo podpreti, da bomo skupaj dosegli vse predvidene rezultate.

Informativne delavnice bomo izvajali ob objavi vsakega od štirih razpisov.

Zaradi omejenega števila mest za udeležence se vsaka organizacija lahko udeleži le ene izmed delavnic za posamezen razpis. Za udeležbo bo potrebno oddati prijavo, ki bo objavljena na tem spletnem mestu.

Razpisno dokumentacijo pazljivo preberite še pred delavnico, delavnica namreč ni namenjena osnovni predstavitvi razpisa, ampak poglobljeni predstavitvi ciljev in predvidenih rezultatov.

Informativna spletna delavnica za prijavitelje na Javni razpis za institucionalno podporo

V pomoč zainteresiranim prijaviteljem smo 22. januarja 2021 ob 10. uri izvedli informativno spletno delavnico. Na informativni delavnici smo podrobneje predstavili namen razpisa, upravičene prijavitelje in vse posebnosti tega razpisa. V drugem delu smo podrobno predstavili, kako izpolniti prijavnico in organizacijski proračun. Gradivo z informativne delavnice najdete tukaj.

Strateško načrtovanje – spletna delavnica v pomoč prijaviteljem na Javni razpis za institucionalno podporo

Ker je pogoj in temelj za dobro prijavo na javni razpis večletni organizacijski delovni načrt oz. strategija, smo v pomoč prijaviteljem organizirali posebno strateško delavnico, ki je potekala v torek, 2. 2. 2021, ob 10. uri. Gradivo s strateške delavnice najdete tukaj.