Informativne delavnice

Informativne delavnice so namenjene potencialnim prijaviteljem projektov na posameznem razpisu. Na delavnicah bomo govorili predvsem o ciljih programa, ali drugače, o tem, kakšne projekte si želimo podpreti, da bomo skupaj dosegli vse predvidene rezultate.

Informativne delavnice bomo izvajali ob objavi vsakega od štirih razpisov.

Zaradi omejenega števila mest za udeležence se vsaka organizacija lahko udeleži le ene izmed delavnic za posamezen razpis. Za udeležbo bo potrebno oddati prijavo, ki bo objavljena na tem spletnem mestu.

Razpisno dokumentacijo pazljivo preberite še pred delavnico, delavnica namreč ni namenjena osnovni predstavitvi razpisa, ampak poglobljeni predstavitvi ciljev in predvidenih rezultatov.