Delavnice za razvoj projektnih idej

Na delavnicah za razvoj projektnih idej vam bomo pomagali izpopolniti projektne ideje v skladu s cilji  razpisa ter vzpostaviti uspešna partnerstva.

V ta namen bomo izvedli 12 delavnic. Pet delavnic v petih različnih krajih po Sloveniji bomo izvedli ob razpisu za srednje in velike projekte in šest ob razpisu za male projekte. Poleg tega bomo izvedli posebno delavnico za projekte s področja zagovorništva, torej za tiste, ki bodo naslavljali rezultat Okrepljena zagovorniška/watchdog vloga nevladnih organizacij.

Število mest na delavnici je omejeno na 50. V primeru večjega števila prijav bomo udeležbo omejili na 1 predstavnika na organizacijo ter izbrali tiste, katerih projektne ideje so bolj izdelane in bolje ustrezajo ciljem razpisa.