Institucionalna podpora

Ta razpis je namenjen sofinanciranju strateškega razvoja nevladne organizacije. Organizacije bodo imele možnost pridobiti sredstva za izvajanje svojega strateškega načrta, ob tem pa bodo ob podpori mentorjev krepile svoje zmogljivosti in razvijale še boljše programe.

Datum objave razpisa: predvidoma oktober/november 2020

Vrednost razpisa: 450.000 evrov

Zneski financiranja: 90.000 evrov na organizacijo (30.000 evrov na leto)

Maksimalni delež donacije na projekt: 90 % vsote vseh upravičenih stroškov projekta.

Razliko najmanj 10 % upravičenih stroškov mora kriti prijavitelj iz lastnih sredstev. Lastni prispevek se lahko v celoti zagotovi v denarju ali pa delno v denarju (najmanj 50 %) in delno s prostovoljskim delom (največ 50 %).

Trajanje projekta: 36 mesecev.

Razpis za institucionalno podporo ni namenjen sofinanciranju projektov, ampak izvajanju strateških načrtov organizacije. Tekom treh let, kolikor traja podpora, bodo organizacije deležne široke podpore mentorjev in trenerjev z namenom, da bi v tem obdobju tako nadgradile svoje kapacitete in razvile svoje programe, da bodo zmožne pridobivati večja in različnejša sredstva za svoje delovanje.

Na razpis se bodo lahko prijavile organizacije, katerih letni promet se giblje med 100.000 in 300.000 evrov.