Podpora za izvajalce projektov

Izvajalcem projektov v okviru programa Active Citizens Fund v Sloveniji bomo na različne načine na voljo skozi celoten proces izvajanja projektov.

Delavnice za vodenje projekta, projektnih financ in poročanje

Delavnico, namenjeno razumevanju pravil in postopkov projektnega vodenja in poročanja, bomo izvedli posebej za izvajalce srednjih, velikih in malih projektov ter projektov institucionalne podpore.

Delavnice organizacijskega razvoja

Delavnice organizacijskega razvoja bomo izvedli za izvajalce srednjih in velikih projektov. Na delavnicah bomo govorili o tem, kaj je organizacijski razvoj in kako se ga lotiti. Skupaj bomo pripravili oceno stanja in načrt za krepitev kapacitet za vsako od organizacij.

Svetovanja za izvajalce projektov

Vsem izvajalcem projektov bodo ves čas izvajanja projektov na voljo individualna svetovanja. Svetovanja so namenjena čim bolj uspešnemu doseganju projektnih rezultatov in zmanjšanju napak pri projektnem poročanju.

Komunikacijske delavnice in podpora

Da bi izvedenim projektom zagotovili visoko vidnost in izboljšali komunikacijske zmogljivosti izvajalcev projektov, bomo izvedli dve komunikacijski delavnici; eno za izvajalce srednjih in velikih projektov in eno za izvajalce malih projektov. Delavnice se bodo osredotočale na pripovedovanje zgodb ter predstavitev vašega dela skozi oči uporabnikov.

Ves čas trajanja projektov vam bo na voljo tudi naša strokovnjakinja za komuniciranje preko elektronskega naslova: pr@cnvos.si

Redna srečanja z izvajalci projektov

Skozi celotno obdobje izvajanja projektov bomo redno organizirali srečanja z izvajalci projektov. Srečanja bodo namenjena reševanju morebitnih težav, izmenjavi znanj in izkušenj, vzajemnemu učenju ter zbiranju povratnih informacij o delu upravljalcev programa Active Citizens Fund v Sloveniji.