Maša Hawlina: Za stanovanjske zadruge

»A bi se hotela pridružiti projektu zamišljanja in postavljanja stanovanjske zadruge?« so me pred šestimi leti skoraj mimogrede nagovorili kolegi iz sociologije. »Stanovanjska kaj?« Bolj kot ne iz radovednosti sem pristala na povabilo, saj si takrat še nisem znala prav dobro predstavljati, kaj naj bi stanovanjska zadruga sploh bila. Predvsem so me pritegnili zanimivi ljudje v ekipi, njihova zagnanost in raznolikost. Na srečo se je hitro izkazalo, da je bistvo stanovanjskih zadrug nekaj, kar že dolgo zavzeto podpiram – temeljijo namreč na povezovanju in na spoznanju, da lahko skupaj lažje rešujemo naše posamične probleme. V našem primeru je to problem nedostopnosti stanovanj.

Stanovanjsko problematiko naši politiki že od samega nastanka samostojne države odrivajo na rob ter jo popolnoma zanemarjajo. Kot da se ne bi zavedali, da s tem odrivajo na rob (in preko njega) tudi vse večji delež prebivalstva. V urbanih in turističnih središčih si lastniških stanovanj praktično ne moremo več privoščiti. Obenem je najemniški trg premajhen, predrag ter ne omogoča nobene varnosti najemnikom. Neprofitnih stanovanj je vsaj desetkrat premalo glede na število upravičencev. V porastu sta tudi energetska revščina in pojav revnih lastnikov. Epidemija covida-19 je stanje le še dodatno zaostrila – z dolgotrajnim ostajanjem doma so prišle na plan vse pomanjkljivosti postaranih, dotrajanih in vse manj primernih domovanj. Tudi če želijo, zapovedi »ostani doma!« vse več gospodinjstev ne more upoštevati, saj nimajo kje ostati doma – po podatkih nevladnih organizacij je v letu epidemije število brezdomcev naraslo že na 10.000. Z nadaljnjim zanemarjanjem stanovanjskega področja država vztrajno povečuje delež prebivalstva, ki so mu kršene osnovne človekove pravice do ustreznega domovanja.

Za obrat takšnega negativnega trenda so nujne spremembe na sistemski ravni – prva med njimi je zagotovitev sistemskega vira financiranja za gradnjo javnih najemnih stanovanj. Druga pa je zagotavljanje pogojev za razvoj alternativnih oblik stanovanjske preskrbe, med katere sodijo tudi stanovanjske zadruge.

Stanovanjske zadruge so se v tujini že izkazale kot sodoben in pomemben dodaten vir prepotrebnih dostopnih in varnih najemnih stanovanj. V Zürichu, na primer, zadružna stanovanja predstavljajo več kot 20 % vseh stanovanj. Za razliko od običajnih stanovanjskih rešitev imajo stanovanjske zadruge številne prednosti – ne le za njihove stanovalce, ampak tudi za širšo skupnost, saj se odpirajo navzven ter s prostori in programi nagovarjajo tudi potrebe lokalne skupnosti. Na primer: vzpostavljajo skupnostno oskrbo z lokalno hrano, ustanavljajo knjižnice reči, soorganizirajo skrb za otroke in starejše ipd. V primerjavi z drugimi oblikami stanovanjske preskrbe se zaradi povezane in solidarne stanovanjske skupnosti tudi mnogo bolje soočajo z družbenimi, ekonomskimi in zdravstvenimi krizami.

V vse več krajih po Sloveniji vznikajo iniciative, ki se zavzemajo za zagon stanovanjskih zadrug, a se srečujejo s številnimi ovirami. Pri svojih projektih hitro trčijo ob pomanjkljivo zakonodajo in odsotnost podpornega okolja, ki sta nujna za razvoj stanovanjskega zadružništva. Zato v Zadrugatorju zagrizeno delamo na sistemski ureditvi področja, obenem pa se aktivno ukvarjamo z razreševanjem finančnih in pravnih dilem ter oblikovanjem primernega modela stanovanjske zadruge za slovenski prostor. Vse to si prizadevamo preslikati tudi v prakso pri pripravi pilotnega projekta prve takšne stanovanjske zadruge v Ljubljani, pri katerem sodelujemo z občinskim stanovanjskim skladom.

Zadruge temeljijo na združevanju virov – zatorej, če ste pripravljeni prispevati svoj čas, znanje ali dobro voljo, vabljeni, da se nam oglasite po elektronski pošti [issp@zadrugator.org] in se nam pridružite pri razvoju stanovanjskega zadružništva. Če še nimate ustrezno rešenega stanovanjskega vprašanja, lahko pomagate tudi z reševanjem ankete Vprašanja za stanovanja, s katero želimo spoznati vaša mnenja, potrebe in želje. Za prejemanje novic glede razvoja projekta in obvestila o dogodkih, se lahko prijavite na naš elektronski obvestilnik. Če pa vas mika bivanje v stanovanjski zadrugi v Ljubljani, lahko tukaj nezavezujoče izkažete svoj interes. Vsakogar bomo veseli.

Masa Hawlina

Maša Hawlina sodeluje pri #ACF projektu Za stanovanjske zadruge, ki ga IŠSP – Inštitut za študije stanovanj in prostora izvaja v partnerstvu z IPoP – Inštitutom za politike prostora, Zavodom za družbeno komuniciranje AVANTA LARGO, Kulturno izobraževalnim Društvom Pina in Javnim stanovanjskim skladom Mestne občine Ljubljana.

Foto: Ksaver Šinkar / EnaBanda