Nina Knaus: Prava smer

»Nobena pot ni ravna,
Nobena pot ni revna,
A vsaka je zahtevna
In tvoja ena sama –
GLAVNA.«
(Tone Pavček)

To je le ena izmed vzpodbudnih misli in namigov, ki smo jih s sodelavci v okviru projekta Prava smer od novembra 2020 do maja 2021 podarjali študentom s statusom posebnih potreb preko FB strani Društva študentov invalidov Slovenije.

Društvo študentov invalidov Slovenije si že vse od začetkov v letu 1996 prizadeva za vključujoče visoko šolstvo, projekt Prava smer pa je en izmed projektov, s katerim smo naslovili aktualne potrebe na tem področju.

Pa se za začetek vrnimo v pomlad 2020, ko smo se ljudje popolnoma nepripravljeni naenkrat znašli v novem svetu, kjer je medčloveško bližino nadomestil pogled v zaslon. Kar je spomladi delovalo kot zanimiva popestritev, priložnost za oddih oz. nenadejane počitnice, je po kratki, a sladki poletni pozabi priletelo kot bumerang in nam obrnilo na glavo jesen in zimo 2020/2021.

Projekt Prava smer je nastal kot odgovor na potrebe časa, v katerem so se udomačili izrazi, kot so epidemija, karantena, izolacija, socialna distanca, študij na daljavo, Zoom, Teams … V pogovorih s študenti s statusom posebnih potreb sem zaznala različne občutke glede študija na daljavo. Mnogi gibalno ovirani študenti so študij na daljavo doživljali kot praktično okoliščino. Ni jim bilo treba urejati prevoza s prilagojenimi vozili, se soočati s težavami zaradi arhitektonsko nedostopnih predavalnic, hkrati pa so si v domačem okolju lažje organizirali študijski dan in si vzeli čas za potreben počitek. Po drugi strani so se mnogi študenti soočali s težavami pri dostopnosti študijskega gradiva, s pomanjkanjem ustrezne komunikacije s profesorji, ovirami pri uporabi digitalnih orodij in neustreznimi rešitvami pri preverjanju znanja. Vprašanj je bilo ogromno, odgovorov pa ni bilo na vidiku. Kaj smo hoteli drugega, kot da smo se odpravili v Pravo smer.

Študijsko gradivo je bilo v tem času na voljo le v e-obliki, kar je sicer zelo praktično, saj tovrstna obliko omogoča preoblikovanje oz. pretvarjanje dokumentov v formate, ki so za posamezne študente bolj pregledni in lažje berljivi. A pod pogojem, da je izvirni dokument ustrezno oblikovan. Če študijska gradiva niso ustrezno pripravljena, so manj ali popolnoma neuporabna, kar je zlasti problematično za študente z okvaro vida, pa tudi študente s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, kot so npr. posamezniki z disleksijo.

Študenti s posebnimi potrebami so se pred nastopom epidemije o prilagoditvah študija dogovarjali osebno s profesorji. Z uvedbo študija na daljavo je osebni stik nadomestila večinoma e-pošta, to pa je povzročalo komunikacijske šume in zamude pri urejanju ključnih pogojev za učinkovit študij. Nekateri študenti so imeli zaradi svoje oviranosti tudi precejšnje težave pri zagotavljanju jasne digitalne komunikacije, učitelji pa so ob odsotnosti osebnega stika tudi težje razumeli njihove težave. V sklopu projekta smo tako opozarjali na pomen jasnosti, potrpežljivosti, empatije in samoiniciativnosti pri ustvarjanju in vzdrževanju komunikacijskega kanala med izvajalci in slušatelji študijskega procesa.

Preverjanje znanja na daljavo je bilo tako za visokošolske institucije kot študente velika neznanka in s tem izziv. Visokošolske institucije so iskale digitalno orodje, ki bi bilo primerno za masovno preverjanje znanja in bi zagotavljalo transparenten način ocenjevanja znanja posameznikov. A vsa orodja niso primerna za preverjanje znanja študentov s težjo okvaro vida. Izobraževalne inštitucije smo zato opozarjali na pomen alternativnih in individualiziranih pristopov pri preverjanju znanja, ki bi študentom omogočali izkazovanje znanja brez nepotrebnega stresa in neuspehov.

Za študente smo pripravili spletna srečanja »Kje pa tebe študij žuli?«, na katerih so študenti s posebnimi potrebami lahko izpostavili svoje težave ter med seboj izmenjali izkušnje in dobre prakse. Učitelje in ostalo visokošolsko osebje smo povabili k udeležbi na tematskih spletnih delavnicah »Izzivi pri izvajanju študija na daljavo«, kjer so pridobili podrobnejša znanja o delu s študenti s posebnimi potrebami.

Na pobudo udeležencev delavnic je nastalo tudi povsem sveže gradivo Aspergerjev sindrom in študij, prvi v nizu priročnikov, ki obravnavajo posamezne skupine študentov s statusom posebnih potreb.

Priporočila za dostopnejši študij na daljavo – v času drugega vala epidemije smo jih pripravili kar 21 – smo tedensko pošiljali visokošolskim inštitucijam, pooblaščenim osebam za študente s posebnimi potrebami in ostalim zainteresiranim posameznikom. Objavili smo jih tudi na spletni strani društva:

  • poudarki s srečanj študentov ter ostala gradiva, namenjena študentom pod Študij na daljavo
  • priporočila za delo visokošolskih učiteljev v sklopih Prilagoditve spletnih predavanj, Prilagoditve študijskih gradiv in Prilagoditve spletnega ocenjevanja znanja pod Visokošolsko osebje
  • priročniki za delo s posameznimi skupinami študentov s posebnimi potrebami pod Kategorije študentov s posebnimi potrebami.

Za okrepljeno podporo študentom smo skrbeli s tematskimi objavami in informiranjem na Facebooku. Povabili smo jih tudi k soustvarjanju društvene revije Ekstravaganca in jih tako vzpodbudili h kreativnem izražanju in deljenju svojih težav in uspehov v »ekstravagantnem« obdobju 2020/2021.

Projekt Prava smer se je z mesecem majem zaključil, vendar to še zdaleč ne pomeni, da smo na koncu. In naša pot, prav nič ravna, prav tako ne revna, v bistvu kar precej zahtevna, se vije naprej.

nina knaus

Nina Knaus iz Društva študentov invalidov Slovenije je vodila #ACF projekt Prava smer.