5 bilijonov čikov: ustavimo onesnaževanje morja s cigaretnimi ogorki

Razpis: Javni razpis za srednje projekte
Prednostno področje: Okrepljena zagovorniška/watchdog vloga nevladnih organizacij
Trajanje projekta: 1. 4. 2023–31. 3. 2024
Vrednost projekta: 49.867,29 evrov

Cigaretni ogorki so najpogostejši odpadek v naravi. Na morskih obalah, tako v Sloveniji kot tudi globalno, so med glavnimi onesnaževalci morja z mikroplastiko in toksini. Ocenjeno je, da na svetovni ravni letno zavržemo okoli 4,5 bilijonov cigaretnih ogorkov. Glavna sestavina cigaretnih ogorkov je plastika, natančneje celulozni acetat. Poleg tega je v ogorkih še nikotin, težke kovine in več kot 7000 kemikalij, od katerih jih je vsaj 250 dokazano škodljivih za zdravje ljudi. Ogorki v morju razpadejo v mikroplastiko in dokazano škodujejo morskemu ekosistemu. Na evropski, državni in lokalni ravni ni progresivnih zakonov in strategij glede cigaretnih ogorkov, ki bi narekovali hitrost in načine za konkretno zmanjšanje tega odpadka v morjih.

V kulturno ekološkem društvu Smetumet se ukvarjamo z odpadki, trajnostjo, oblikovanjem in krožno ekonomijo. Izvajamo ozaveščevalne in aktivistične projekte, delavnice, razstave in druge aktivnosti, ki  pripomorejo k trajnostnemu svetu brez odpadkov.

V projektu 5 bilijonov čikov; ustavimo onesnaževanje morja s cigaretnimi ogorki bomo izvedli aktivnosti, ki se problematike lotevajo celostno, iz več zornih kotov in zaobjamejo nivo državljanov, občin in nacionalne zakonodaje. Zakonodajni del našega projekta  se nanaša na oblikovanje zakonodajnega predloga, ki tobačne izdelke doda k skupini izdelkov, za katere velja obveznost razširjene odgovornosti proizvajalca. Trenutno omenjena obveznost velja za: odpadne baterije, elektronsko in električno opremo, embalažo, motorna vozila, gume, fitofarmacevtska sredstva, nagrobne sveče in zdravila. Na ravni občin se bomo lotili priprave strategije za morsko obalo brez cigaret za slovenske obalne občine. Na ravni ozaveščanja posameznikov se  bomo povezali s kreativci, pripravili razstavi in pripovedovalska dogodka in delavnice v Piranu in v Ljubljani .Vse to na temo problematike plastičnih odpadkov v morju, s posebnim poudarkom na cigaretnih ogorkih. Pri izvedbi projekta bomo sodelovali z domačimi strokovnjaki iz področja zakonodaje, komuniciranja in antropologije. Projekt bomo komunicirali preko družbenih omrežij in širše.  Poskrbeli, da bodo o njem seznanjeni odločevalci tako na občinski kot državni ravni.

Naš končni cilj je sistemsko vplivanje na zmanjšanje ogorkov na slovenski obali in v morju.

Kontaktna oseba: Alenka Kreč Bricelj
pexels-neosiam-594246

Nosilec projekta: Kulturno ekološko društvo Smetumet, socialno podjetje