Akademija Amnesty: izobražujemo mlade za aktivno državljanstvo in človekove pravice

Razpis: Javni razpis za srednje in velike projekte
Prednostno področje: Povečana podpora državljanski vzgoji in človekovim pravicam
Trajanje projekta: 1. 1. 2021–31. 12. 2022
Vrednost projekta: 120.000,00 evrov

V Amnesty International Slovenije na podlagi dolgoletnega dela ugotavljamo, da mladi ljudje sicer imajo interes za človekove pravice, a jim pogosto zmanjka znanja in informacij, kaj lahko na tem področju naredijo. Pregled študijskih programov kaže, da praktičnega usposabljanja ne pridobijo (dovolj) niti na univerzitetni ravni študija – tudi na tistih študijskih smereh, kjer je konkretno znanje o človekovih pravicah zelo koristno, celo nepogrešljivo (oblikovalci in izvajalci politik, novinarji, socialni delavci, sociologi, učitelji, vzgojitelji …).

V Akademiji Amnesty bomo mlade, pa tudi ostale zainteresirane, opremili s potrebnimi kompetencami in znanji ter s tem prispevali h kulturi aktivnega državljanstva, posledično pa družbi, v kateri je ljudem za človekove pravice mar in se zanje borijo.

Pomemben "steber" projekta bo spletni multimedijski izobraževalni center, namenjen samostojnemu izobraževanju o človekovih pravicah. Nova znanja bodo na njem pridobivali študentje ter srednješolski in visokošolski učitelji, pa tudi ostali, ki potrebujejo informacije o človekovih pravicah, bodisi poklicno bodisi pri šolanju (npr. srednješolci, nevladne organizacije). Vsebine bodo prilagojene osnovni in napredni ravni znanja.

Spletni center bo vseboval e-tečaje, izobraževalne posnetke, predstavitve, kvize ipd., ki bodo obravnavali različna vsebinska področja. Med njimi bodo: uvod v človekove pravice, svoboda izražanja in zborovanja, človekove pravice v povezavi s sodobnimi tehnologijami, okoljska kriza in človekove pravice, pravica do vode in ustreznega bivališča, begunsko pravo …. Posebna pozornost bo posvečena strateškemu aktivizmu: kako načrtovati akcije za človekove pravice tako, da bodo najbolj učinkovite in bodo dosegle željene spremembe.

V okviru projekta bomo razvili in distribuirali dva tipa e-novičnikov: za mlade in za predavatelje. Slednji bo namenjen informiranju o aktualnih vsebinah na področju človekovih pravic, ki jih lahko pedagoški delavci vključijo v izobraževalni proces. Z e-novičnikom za mlade bomo prejemnike poleg informiranja spodbujali, da organizirajo dogodke, na katerih bodo zbirali podpise pod peticije ali razpravljali o aktualnih vprašanjih človekovih pravic, da izvedejo protestni shod, da napišejo apel ipd.

Projekt bomo pripeljali tudi na fakultete. Na Univerzi v Ljubljani bomo izvedli obštudijsko dejavnost Akademija Amnesty: Človekove pravice v praksi, s poudarkom na samostojnemu oz. praktičnemu delu za človekove pravice. Študentje bodo samostojno, v paru ali skupini reševali izzive na področju človekovih pravic: spodbudili jih bomo k organizaciji dogodkov npr. na temo pravic beguncev, raziskovanju razširjenosti medvrstniškega nasilja, analizi pojavnosti sovražnega govora, pripravi publikacij in videoposnetkov o tem, kako podnebna kriza vpliva na človekove pravice, in podobno.

Na fakultetah bomo izvajali tudi predavanja na različne teme človekovih pravic, in sicer tako ekipa slovenske Amnesty kot tudi gostje iz tujine.

Kontaktna oseba: Metka Naglič
clay-banks-_2Y4C5ZnYs4-unsplash

Nosilec projekta: Amnesty International Slovenije

Partner iz države donatorice: Amnesty International Norveška
Partnerji: Fakulteta za družbene vede, Filozofska fakulteta, Zdravstvena fakulteta, Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru in Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem.