Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja

Razpis: Javni razpis za institucionalno podporo
Prednostno področje: Krepitev nevladnih organizacij
Trajanje: 1. 6. 2021 - 30. 4. 2024
Vrednost: 90.000,00 evrov

V zavodu Danes je nov dan (DJND) so zavezani k spodbujanju aktivne participacije, razvoju civilne družbe in dialoga o javnih zadevah, varovanju in širjenju javnega dobrega, prepoznavanju nevzdržnosti kapitalističnih procesov ter zagovarjanju potrebe po preobrazbi družbeno-političnega sistema v dobro družbe in narave. Z inovativno rabo spletnih tehnologij, kritičnim mišljenjem in dobrim oblikovanjem sporočil ustvarjajo projekte za različne deležnike – državljanke, novinarje, nevladne organizacije, političarke. 

Na DJND so razvili in razvijajo več projektov za nadzor nad delom izvoljenih predstavnikov, med katerimi velja izpostaviti npr. Parlameter, orodje za spremljanje in analizo dela državnega zbora. Ta poleg Slovenije deluje tudi na Hrvaškem in v BiH, v kratkem pa bo zaživel tudi v Ukrajini. Za Parlameter so prejeli tudi več nagrad stroke, med drugim veliko nagrado Diggit za inovacijo na področju digitalnega komuniciranja, zlato nagrado Diggit za NVO ter nagrado bienala Brumen v kategoriji digitalni produkti in storitve. So avtorji številnih digitalnih orodij za angažirano rabo civilnodružbenih akterjev, za vključevanje v procese odločanja ter inovativne posege v medijski in javen prostor, kot so Consul, Omnia zemljevid, Newsgradient in Huda pobuda. Trenutno razvijajo orodje za nadzor nad političnimi obljubami. So soustanovitelji fundacije Consul in Pravne mreže za varstvo demokracije.

Redno objavljajo kratke kritične refleksije (Agrument), podkast, pa tudi obširnejše kampanje. Od leta 2012 so izvedli že več kot 50 digitalnih komunikacijskih akcij, v katerih skozi uporabniku prijazno izkušnjo ter s humorjem in inovativnimi prijemi opozarjajo na različne družbeno pomembne teme. S kampanjo proti baterijski reji jajc Kura, ki so jo izvedli skupaj z Društvom za zaščito živali Ljubljana, so zbrali skoraj 14 000 podpisov podpore in pridobili konkretne zaveze za umik tovrstnih jajc šestih trgovskih verig.  

Pri svojem delu redno sodelujejo z javnostjo, slovenskimi in tujimi NVO, civilnodružbenimi organizacijami in mediji. Zavod ima status organizacije v javnem interesu na področju razvoja informacijske družbe.

V prihajajočih treh letih nameravajo z razvojem spletnih orodij ter izobraževanjem NVO in medijev povečati nadzor nad delom odločevalcev in povečati vključenost javnosti v procese odločanja. Javnost želijo opremiti z znanjem, razumevanjem in orodji, potrebnimi za prepoznavanje lažnih in zavajajočih informacij ter medijskih manipulacij na spletu. Vzpostaviti želijo spodbudno delovno okolje za sodelavce in pridobiti nove prostovoljce. Z vzpostavitvijo sistema dolgoročnega finančnega načrtovanja želijo zagotovili stabilne finančne pogoje za institucionalno delovanje ter lastne projekte, ki niso odvisni od razpisov.

Kontaktna oseba: Maja Cimerman
DJND