Društvo novinarjev Slovenije

Razpis: Javni razpis za institucionalno podporo
Prednostno področje: Krepitev nevladnih organizacij
Trajanje: 1. 6. 2021 - 30. 4. 2024
Vrednost: 90.000,00 evrov

Društvo novinarjev Slovenije (DNS) povezuje novinarsko skupnost, zastopa njene interese in ščiti novinarje. Spodbuja spoštovanje etičnih in profesionalnih standardov, nudi poklicno izobraževanje in neguje odličnost v novinarstvu. Zavzema se za sistemsko okolje za varno in neodvisno delo novinarjev. Promovira zaupanje v medije in novinarstvo v interesu javnosti.

DNS povezuje več kot 800 novinarjev. Članom nudi pomoč, storitve in zaščito ter zastopa njihove interese. Z desetimi aktivi so prisotni v vseh večjih slovenskih medijih, novinarje – tudi samozaposlene in študente novinarstva – pa združujejo tudi regijsko. V prihodnjih letih želijo število članov še povečati in tako izboljšati odpornost novinarske skupnosti na pritiske.

Pred devetimi leti so zagnali edini slovenski medijski festival Naprej/Forward in ga pred petimi leti nadgradili v celoletni program Centra kakovostnih medijskih vsebin, ki prinaša izbrane primere iz globalnega medijskega sveta. Odličnost že 50 let nagrajujejo z nagradami za izjemne dosežke v novinarstvu. V okviru DNS deluje Novinarsko častno razsodišče, ki letno obravnava več kot 50 pritožb državljanov. Tako zagotavljajo mehanizme za notranjo regulacijo poklica. Društvo je tudi sogovornik države – spreminja zakonodajo s področja medijev, avtorskih pravic, dostopa do informacij javnega značaja, zaščite žvižgačev itd.

Ključna težava slovenskih medijev je pomanjkanje razumevanja in denarja za ohranjanje delovnih mest  novinarjev z visokimi etičnimi standardi in izobraževanje članov uredništev. Opazen je padec kakovosti novinarskih vsebin. Veča se prepad med novinarji in njihovim občinstvom. S Centrom kakovostnih medijskih vsebin bodo v DNS razvijali profesionalne kompetence novinarjev, zlasti na lokalni ravni ter podprli odgovorno novinarstvo v javnem interesu. Povečanje spoštovanja etičnih in profesionalnih standardov bodo dosegli s krepitvijo vidnosti in relevantnosti dela Novinarskega častnega razsodišča.

Tradicionalni mediji izgubljajo boj s spletnimi platformami. Na majhnih, jezikovno omejenih trgih zmanjkuje denarja za financiranje novinarstva. Skrb vzbujajoč je tudi zaostanek sektorja pri urejanju avtorskih pravic. Razvijali bodo kompetence in zavezništva za uspešen prenos direktiv EU ter vzpostavili mehanizme za spoštovanje avtorskih pravic in ustrezna avtorska nadomestila.

Novinarji so izpostavljeni grožnjam in napadom tako anonimnega kot znanega izvora, pri čemer je odziv policije in tožilstva nezadosten. Občutek ogroženosti je ena od glavnih nevarnosti svobodi izražanja. Zato bodo sistematično spremljali napade ter razvijali sposobnosti novinarjev in uredništev za odzivanje nanje.

Kontaktna oseba: Anastazia Stepić
DNS logo