Duševno zdravje je človekova pravica!

Razpis: Javni poziv za mikro projekte (hiter odziv)
Prednostno področje: Opolnomočene ranljive skupine
Trajanje projekta: 1. 10. 2023 –31. 3. 2024
Vrednost projekta: 4.980,82 evrov

Slovenija je bila po deležu samomorov že pred pandemijo visoko nad evropskim in svetovnim povprečjem, med mladimi pa je že od leta 2014 med tremi najpogostejšimi vzroki smrti. Tako kot povsod po svetu se je duševno zdravje prebivalstva na sploh, še posebno mladih, zaradi pandemije in naraščajoče neenakosti ter osamljenosti, izjemno poslabšala. V začetku leta 2023 je Vlada RS sprejela sklep o razglasitvi leta 2023 za slovensko leto duševnega zdravja, vendar dejanja javnega zdravstva in države tega nikakor ne odražajo! Medtem ko javnozdravstveni sistem propada in ni dostopen vsem, se že več let spopadamo z naraščajočo zdravstveno krizo na področju duševnega zdravja med mladimi in odraslimi. Zaskrbljujoča znanstvena odkritja o družbenih vplivih na duševno zdravje in pomembnosti družbene pravičnosti za kolektivno duševno zdravje ne odmevajo v strokovni in splošni javnosti.

Da opozorimo na stanje bomo v začetku januarja 2024 izvedli intenzivno 20-urno delavnico »Mavrice želja« za mlade po metodi gledališča zatiranih, ki mladim omogoča raziskovanje družbenih vplivov na duševne stiske. Glavni namen delavnice je uporaba tehnike za izdelavo zagovorniškega videa, ki bo predstavljal glas mladih z zahtevami po družbenih in zapostavljenih vidikih duševnega (ne)zdravja. Z njimi bomo naredili skupen načrt za širjenje videa, ki bo prikazan tudi na javni okrogli mizi.

Z mladimi in v partnerstvu s Pedagoško fakulteto ter Fakulteto za socialno delo v Ljubljani, bomo marca 2024 organizirali strokovno okroglo mizo Duševno zdravje je človekova pravica! Na okrogli mizi želimo s strokovnjaki in mladimi odpreti interdisciplinarno razpravo o družbenih vplivih na duševno zdravje posameznika, pomenu osamljenosti in skupnosti kot zdravilu, pa tudi mogočih skupnostnih oblikah samopomoči in drugih nujnih korakih za blaženje ter preprečevanje epidemičnih razsežnosti duševnih stisk med mladimi in celotno populacijo. Udeležene bomo na okrogli mizi spodbudili k snovanju gibanja, ki bo strokovno in splošno javnost ozaveščalo o družbeni pravičnosti kot osnovi za izboljšanje duševnega zdravja prebivalstva.

Kontaktna oseba: Tjaša Kosar

roza_transparentArtboard 1(1)

Nosilec projekta: Kulturno in umetniško društvo Transformator

Partnerji: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani, Kolektiv bralnega krožka kritične psihologije