Enakost spolov je zakon: ustvarjamo enako družbo za vse

Razpis: Javni razpis za srednje projekte
Prednostno področje: Povečana podpora državljanski vzgoji in človekovim pravicam
Trajanje projekta: 1. 5. 2023–31. 4. 2024
Vrednost projekta: 49.847,58 evrov

V Sloveniji je spolno zlorabljena vsaka peta deklica in vsak sedmi deček, policiji pa je prijavljena komaj desetina primerov. Tudi študentke in študenti poročajo o spolnem nasilju, ki ga uradno ne prijavijo. To kaže na premajhno družbeno ozaveščenost in posledično normalizacijo spolnega nasilja v slovenski družbi. Ker se to kaže tudi na sodiščih in v medijskem poročanju, preživele žrtve spolnega nasilja ostajajo tiho, saj na podporo bližnjih, javnosti in države ne morejo računati. S tem se nadaljujejo neznanske duševne in življenjske stiske, iz generacije v generacijo pa se v družbi nadaljuje tudi spolno nasilje.

Kulturno umetniško društvo Transformator prek gledališča in skupine Magdalene Krivopete, s članicami že več let naslavlja problem spolnega nasilja in neenakosti ter o tem ozavešča med mladimi in v družbi. Z interaktivnimi gledališkimi predstavami o spolnem nasilju, ki temeljijo na resničnih zgodbah, bomo v sklopu projekta Enakost spolov je zakon: ustvarjamo enako družbo za vse gostovali po slovenskih in hrvaških srednjih šolah ter fakultetah. Namen gostovanj je pridobiti predloge mladih za spremembo ali dopolnitev obstoječe zakonodaje. To nam bo omogočila posebna gledališka tehnika, imenovana forumsko zakonodajno gledališče. Zasnovali bomo novo zakonodajno predstavo na osnovi grške tragedije Antigona. Učinke predstav v obeh državah bo raziskal Mirovni inštitut.. Z Radiem Marš bomo dodatno ozaveščali s serijo podcastov, ki bodo poglobljeno in etično raziskovali spolno nasilje v Sloveniji. Vse aktivnosti bomo prepletli v ozaveščevalno kampanjo, javno konferenco z nevladniki, odločevalci in mediji ter orodja za izobraževalce z navodili.

S tem želimo podpreti preživele spolnega nasilja v naši družbi in val njihovega poguma pri kaznivem preganjanju zaradi odtujitve njihovih teles. Projekt bo podprl tiste, ki so spolno nasilje preživeli, kot tudi njihov pogum pri preganjanju kaznivega dejanja odtujitve njihovih teles. Mlade med 14 -18 let, študente in širšo javnost želimo ozaveščati, da bodo preživele spolnega nasilja lahko podprli tako na ravni posameznika kot družbe. Z načinom in pristopom medijskega poročanja želimo širiti pogum med preživelimi, vse udeležene pa spodbuditi k skupnemu reševanju družbenega problema in k skupnemu oblikovanju demokratičnih zakonodajnih predlogov.

Kontaktna oseba: Metka Bahlen Okoli
balance-1302199_640 (1)

Nosilec projekta: Kulturno umetniško društvo Transformator

Partnerji: Mirovni inštitut, Centar za kazalište potlačenih POKAZ, Radio Marš, Združenje za MOČ