Igra

Razpis: Javni poziv za mikro projekte
Prednostno področje: Povečana podpora državljanski vzgoji in človekovim pravicam
Trajanje projekta: marec - julij 2021
Vrednost projekta: 5.000 evrov

Slovenska karitas že od začetka svojega delovanja poleg pomoči družinam in posameznim v stiski v Sloveniji in tujini nudi tudi pomoč migrantom in beguncem, ki so morali zapustiti svoj dom zaradi vojn, preganjanja, podnebnih sprememb, lakote, brezposelnosti in revščine.

Na njihovi poti v želji po preživetju in bolj dostojnem življenju so mnogi migranti žrtve posilstva, trgovine z ljudmi, nasilja, kriminalnih združb tihotapcev, nekateri pa na žalost izgubijo življenje. Podobna tragedija se dogaja prav blizu nas, migrantom, ki so ujeti v že tako revni Bosni in Hercegovini, brez hrane, stanovanja, higienskih pripomočkov, šolanja. Še posebej težko jim je pozimi. Med njimi so družine z otroci in mladoletni brez spremstva.

Ob mnogih poskusih, da bi prišli v Evropo in zaživeli človeka vredno življenje, kar pa je za njih zaradi pomanjkanja solidarnosti s strani EU držav, tudi Slovenije, zelo težko, so večkrat pretepeni, zasramovani, odvzeti so jim čevlji, jakne … Kršene so njihove osnovne človekove pravice. Te poskuse vstopa v EU sami imenujejo igra, ki jim pogosto jemlje še zadnje kapljice moči in dostojanstva.

Da bi ljudje v Sloveniji bolje razumeli, zakaj ljudje zapuščajo svoj dom, in kaj se dogaja migrantom in beguncem, ki čakajo v naši bližini, pred vrati Evrope, da bi lahko zaživeli človeka vredno življenje, bo Slovenska karitas v partnerstvu z RTV Slovenija v času od marca do julija 2021 pripravila in predvajala 50-minutni dokumentarni film z naslovom »Igra«. S pomočjo osebnih zgodb migrantov bo prikazoval težke razmere v katerih živijo v Bosni in Hercegovini in na poti proti Sloveniji. Poleg prikaza filma na RTV Slovenija, ki bo podnaslovljen tudi v angleščini, si ga bo moč ogledati na dogodkih in platformah v organizaciji Karitas doma in v EU državah, na voljo bo tudi slovenskim šolam skupaj z delavnicami.

Večje razumevanje situacije migrantov v BiH in na poti v EU, med slovensko mladino in odraslimi, bo spodbudilo tudi več solidarnosti za pomoč migrantom in beguncem in njihovo sprejemanje v našo družbo. Film bo v Sloveniji in drugje v EU lahko osnova za razprave o tej pereči temi, tudi z vključevanjem politikov, ki imajo v svojih rokah moč, da spremenijo te slabe azilne politike in ljudem omogočijo varne poti migracij.

Kontaktna oseba: Jana Lampe

Karitas Foto Jure Macek

Nosilec projekta: Slovenska Karitas

Projektni partner: Javni zavod Radiotelevizija Slovenija

Foto: Jure Maček