Iz institucij k ljudem 2

Razpis: Javni razpis za srednje projekte
Prednostno področje: Povečana podpora državljanski vzgoji in človekovim pravicam
Trajanje projekta: 1. 4. 2023–31. 3. 2024
Vrednost projekta: 49.921,33 evrov

Na gradu Cmurek je od leta 1949 do 2004 deloval Zavod za duševno in živčno bolne. Danes je tam Muzej norosti, ki se je uveljavil kot točka pogovora o duševnem zdravju in norosti. O temah, ki sta sicer tipično odrinjeni iz običajnih okolij. Govoriti o ljudeh z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju je še vedno tabu in premalo je znano, da so  socialno izključeni, nevidni in neslišni. V družbi obstaja prepričanje, da je zanje dobro poskrbljeno, če sem jim nekje daleč od oči skupnosti nudi streha, postelja in hrana. Zavodi so zmotno razumljeni kot dobre rešitve. Pogosto celo slišimo, da je dezinstitucionalizacija utopija.

V projektu Iz institucij k ljudem 2 bomo intenzivno delali na razširitvi mreže obiskovalcev in obiskovalk Muzeja norosti. Cilj je na konkretnem zgodovinskem primeru delovanja zavoda na Tratah in drugih primerih obiskovalce seznaniti s tem, zakaj nameščanje ljudi v zavode za dolgotrajno oskrbo škoduje ljudem, skupnostim in družbi.

Posebej se bomo posvetili mladim, študentom  različnih disciplin in dijakom. Dobili bodo priložnost, spoznati raznolike vidike vsakdanjega življenja v instituciji in se poglobiti v primere iz prakse. Strokovnim delavcem in delavkam (CSD, CUDV, VDC, nevladnim organizacijam in drugim podpornim službam pri dolgotrajni oskrbi), ki delujejo v smeri nudenja storitev v skupnosti in preprečevanja kršenja človekovih pravic, bomo nudili podporo za izvajanje in vztrajanje pri spremembah. Predavateljem in predavateljicam bomo omogočili učne vsebine v svojih programih povezati z osebnimi zgodbami iz prakse. Še naprej bomo zbirali pričevanja ljudi z izkušnjo življenja v zavodu in/ali psihiatrije. Kot muzej, ki govori o vključevanju in dostopnosti, bomo razstavo Neskončne Trate norosti v enem delu dopolnili tako, da bo dostopna tudi slepim in slabovidnim. Na ta način bomo delovali vključujoče in dostop do kulture omogočili širši množici ljudi.

Kontaktna oseba: Darja Farasin
muzej-norosti

Nosilec projekta: Muzej norosti, Trate