Ker Državni svet jemljemo resno!

Razpis: Javni poziv za mikro projekte (hiter odziv)
Prednostno področje: Okrepljena zagovorniška/watchdog vloga nevladnih organizacij
Trajanje projekta: 1. 8. 2023–30. 12. 2023
Vrednost projekta: 1.199,58 evrov

S projektom »Ker Državni svet jemljemo resno!«  želimo odpraviti neustrezno zastopanost poklicnih delavcev s področja kulture in športa v Državnem svetu Republike Slovenije. Projekt je odziv na trenutna nezakonita imenovanja in nespoštovanje Zakona o Državnem svetu. To namreč spodkopava demokratičen proces in onemogoča, da bi bili glasovi poklicnih kulturnih in športnih delavcev slišani ter ustrezno zastopani.

Za reševanje teh izzivov nameravamo v projektu vstopiti v strateško litigacijo na Ustavnem sodišču RS in izpodbijati nezakonito imenovanje sedaj imenovanega državnega svetnika. Izvajali bomo tudi zagovorniške kampanje in kampanje za ozaveščanje javnosti, da bi poudarili pomen spoštovanja zakonodaje in preglednih volilnih postopkov. Z zavzemanjem za dosledno spoštovanje demokratičnih načel želi projekt ustvariti precedens za prihodnja imenovanja ter spodbujati pošten in reprezentativen volilni sistem.

Glavna ciljna skupina projekta so poklicni delavci, ki delujejo na področjih kulture in športa. Z zagotavljanjem zakonite zastopanosti v Državnem svetu se bodo lahko zavzeli za politike in pobude, ki imajo neposredno korist za njihovo področje. Projekt je pomemben tudi za širšo družbo, saj omogoča preglednejši in odgovornejši demokratični sistem, v katerem javne institucije spoštujejo načela pravne države.

Kontaktna oseba: Polona Torkar
Drzavni svet

Nosilec projekta: Asociacija, društvo nevladnih organizacij on posameznikov na področju kulture