Koroška Demokratična Postaja

Razpis: Javni razpis za srednje projekte
Prednostno področje: Okrepljena zagovorniška/watchdog vloga nevladnih organizacij
Trajanje projekta: 22. 5. 2023–30. 4. 2024
Vrednost projekta: 39.555,50 evrov

Demokratičen sistem je odvisen od tistih, ki v njem sodelujejo. Če ljudje v sistemu ne sodelujejo, je sistem obsojen na propad. Predpogoj delovanja demokracije je torej udeležba, predpogoj udeležbe pa je poznavanje pravil igre. Koroška demokratična postaja je projekt nevladne organizacije v javnem interesu raum AU, katerega namen je opolnomočiti občane in NVO pri njihovem vključevanju v demokratične procese ter s tem v vsakdan vplesti navado konstantnega dialoga med lokalno upravo in njenim prebivalstvom.

Prvi sklop projekta, Pisarna za opolnomočenje, je občanom in nevladnikom na voljo vsak delovni dan, štiri ure dnevno in je namenjen reševanju njihovih individualnih vprašanj. Pisarna je pravi naslov za vse, ki se soočajo s pridobivanjem najrazličnejših dovoljenj, pa ne vedo, kako se lotiti zadeve, ali za tiste, ki želijo odločevalcem posredovati svoje predloge, organizirati dogodek, napisati dopis, kot tudi za takšne, ki bi želeli preprosto vedeti, kako se bere zakon, če naštejemo le nekaj konkretnih možnosti. Skupaj z ekipo pisarne uporabniki spoznavajo nove pristope k zagovarjanju in komuniciranju svojih vsebin., oziroma povedano drugače, uporabniki spoznavajo orodja demokracije, kar pomeni lažje in uspešnejše vključevanje v demokratične procese.

Drugi sklop, Urbani forum, kamor sodi realizacija anket in analiz, okroglih miz, razprav, intervencij ipd., pa nagovarja teme širše skupnosti, ki dodatno pojasnjujejo logiko javnega v demokratični družbi. Posledično pa prikazujejo pozitivne učinke javnega sodelovanja in zainteresiranosti skupnosti za te procese.

Koroška demokratična postaja je ideja in prepričanje. S pomočjo sredstev s strani programa Active Citizens Fund v Sloveniji se je razvila v večletni angažma. Vloga prostorov, kot je Koroška demokratična postaja, kateri bi po mnenju ekipe morali postali del javne ponudbe sleherne slovenske občine, je torej večplastna. Gre tako za pomoč posameznikom in NVO v okviru Pisarne za opolnomočenje, s čimer spodbujamo participacijo v procesih odločanja, kot za neformalno politično izobraževanje širše skupnosti v okviru Urbanega foruma, saj je predpogoj za vključevanje v politične procese prav informiran in kritičen državljan. Projekt prikazuje potrebo po obstoju institucij, ki bi ljudi opolnomočile za aktivno vključevanje v procese odločanja, spodbujale kulturo dialoga in pomotranjanje pomena aktivnega državljanstva.

Kontaktna oseba: Urška Čerče
raumau

Nosilec projekta: raum AU

Partnerji: Gimnazija Slovenj Gradec, PUM-o Slovenj Gradec, MKC Slovenj Gradec, Mladinski svet Slovenj Gradec, Mladinski center Dravograd in MD Kulturna kibla