Krepitev zaščite prijaviteljev korupcije in neetičnih ravnanj

Razpis: Javni razpis za srednje in velike projekte
Prednostno področje: Okrepljena zagovorniška/watchdog vloga nevladnih organizacij
Trajanje projekta: do septembra 2022
Vrednost projekta: 119.700,00 evrov

Prijavitelji oz. žvižgači imajo ključno vlogo pri razkrivanju korupcije in drugih nepravilnosti, ki ogrožajo javni interes. Z razkrivanjem informacij o nepravilnostih so pomagali  rešiti nešteta življenja in milijarde evrov javnega denarja. A žvižgači se pogosto osebno izpostavijo visokim tveganjem. Zaradi tega je prijav manj, zaznanih je manj primerov korupcije in neetičnih ravnanj, ki povzročajo škodo, to pa predstavlja tveganje za celotno družbo. Zaščita prijaviteljev pred nepravično obravnavo, vključno s povračilnimi ukrepi, diskriminacijo ali škodovanjem, lahko opogumi ljudi, da prijavijo nepravilnosti.

S projektom Krepitev zaščite prijaviteljev korupcije in neetičnih dejanj, krepimo zaščito prijaviteljev oziroma žvižgačev v Sloveniji. Projekt bo s spletno kampanjo ozaveščal morebitne prijavitelje o možnostih varne prijave sumov nepravilnosti v javnem interesu in pravicah, ki jih prijaviteljem ob prijavah nudi zakonodaja. Okrepili bomo tudi delovanje Centra Spregovori!, linije za prijavo sumov nepravilnosti v javnem interesu, ki v okviru TI Slovenia deluje od leta 2014. Center Spregovori! bo v sodelovanju z usposobljenimi študenti prava Pravne fakultete Univerze v Ljubljani nudil podporo prijaviteljem predvsem s pravnimi nasveti in napotitvami na pristojne institucije. Študentom bomo zagotovili mentorstvo, s katerim bodo teoretično znanje prenašali v prakso in pridobivali veščine na področju preprečevanja korupcije.

Ob tem bodo potekale tudi zagovorniške aktivnosti za celostno ureditev področja učinkovite zaščite prijaviteljev s kakovostnim prenosom Direktive EU. Zagovorništvo bomo podprli s primeri dobrih praks iz drugih držav in tako odločevalcem zagotovili dodatne informacije o zakonodajnih možnostih zaščite prijaviteljev.

zvizgači

Nosilec projekta: Transparency International Slovenia - društvo Integriteta

Partnerji: Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Oštro, Center za preiskovalno novinarstvo v Jadranski regiji