Kritično opismenjevanje o teorijah zarot

Razpis: Javni poziv za male projekte
Prednostno področje: Povečana podpora državljanski vzgoji in človekovim pravicam
Trajanje: 1. 3. 2022–20. 2. 2023
Vrednost projekta: 17.991,00 evrov

Zadnjih nekaj desetletij smo priča porastu in razširjenosti najrazličnejših teorij zarot, ki se mnogim ponujajo kot verodostojne razlage kriz, dogodkov in družbenih tendenc modernega in sodobnega sveta. Neuspešnost znanstvenih, zdravstvenih, političnih in medijskih institucij, da bi s svojimi pozivi, opozorili in kritikami preprečile porast proticepilskih in drugih teorij zarot, ki so vzniknile v povezavi z zaščitnimi ukrepi tekom pandemije novega koronavirusa, razkriva problem temeljnega nerazumevanja sodobnih, pretežno spletnih gibanj teorij zarote, njihovih konvencij, raznolikosti, zgodovine in kompleksnih povezav s širšim družbenim življenjem. Brez ustreznega razumevanja te kulture namreč ni mogoče oblikovati učinkovitih kritik in prepričljivih alternativ teorijam zarot in z njimi zvezanih politik.

Inštitut za delavske študije (IDŠ), ki je posvečen raziskovalnim in izobraževalnim dejavnostim na področju kritičnega družboslovja, bo s projektom Kritično opismenjevanje o teorijah zarot predvsem mlajše generacije opremil z znanstvenimi orodji, s pomočjo katerih lahko učinkovito analizirajo in kritizirajo teorije zarot, ki se večinoma širijo po družbenih omrežjih in drugih spletnih platformah. Pri tem ne bo poskušal utišati nezadovoljstva mladih nad uveljavljenimi političnimi, medijskimi in znanstvenimi institucijami, temveč spodbujal preusmerjanje tega nezadovoljstva v produktivnejše oblike politične participacije in raziskovalne oz. družbenokritične dejavnosti.

Inštitut bo v sodelovanju s partnerji izvedel vrsto delavnic in predavanj ter zasnoval niz podcastov in video vsebin na temo teorij zarot ter sorodnih družbenih pojavov, ob tem pa spodbujal razpravo na večjih družbenih omrežjih, denimo Facebooku, Instagramu in TikToku.

Delavnice in predavanja bodo pod vodstvom Pekarne Magdalenske mreže Maribor potekala na različnih lokacijah v Mariboru, s poudarkom na gimnazijah in srednjih šolah. Niz podcastov bo umeščen v redni program Radia MARŠ, video vsebine pa bodo objavljene na Youtube kanalu Inštituta za delavske študije. Vse medijske vsebine, ustvarjene v sklopu projekta, bodo na voljo tudi na naši spletni strani.

Kontaktna oseba: Nesa Vrečer

kriticno-opismenjevanje-o-teorijah-zarot

Nosilec projekta: Inštitut za delavske študije

Partnerji: Zavod MARŠ, Pekarna Magdalenske mreže Maribor