Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško

Razpis: Javni razpis za institucionalno podporo
Prednostno področje: Krepitev nevladnih organizacij
Trajanje: 1. 6. 2021 - 30. 4. 2024
Vrednost: 90.000,00 evrov

V Medobčinskem društvu prijateljev mladine za Goriško z družbeno odgovornimi programi, zagovorništvom, ozaveščanjem, izobraževanjem in izvajanjem prostočasnih dejavnosti dvigujejo kakovost življenja otrok, mladostnikov in njihovih družin. Otrokom in mladostnikom zagotavljajo varno, enakopravno in kakovostno odraščanje v duševno stabilne, empatične, odgovorne, ustvarjalne ter kritično razmišljujoče posameznike. Družinam pomagajo, da postanejo sposobne sprejemanja odgovornih odločitev za skupno dobro in kakovostno življenje današnjih in prihodnjih generacij.

Problemi, ki jih rešujejo pri otrocih in mladostnikih, so pomanjkanje znanj za aktivno državljanstvo, neupoštevanje otrok na področju politike ter pomanjkanje možnosti za zdrav razvoj kulturnih vrednot in kakovostno preživljanje prostega časa. Za otroke organizirajo tabore in dogodke za spodbujanje vključevanja otrok in širjenja njihovega glasu, kot je npr. Otroški parlament s 30-letno tradicijo. Prirejajo tudi izkustvene delavnice za razvoj kulturnih in socialnih vrednot, delavnice in tedenske ustvarjalnice za otroke in starše ter (zdravstvena) letovanja in tabore znanja. Do letošnjega leta so letovanje omogočili preko 21.000 otrokom.  

Društvo pomaga staršem, ki nimajo dovolj informacij za uveljavljanje starševskih pravic in strukturnih oblik pomoči. Nudijo jim brezplačno pravno pomoč, jih informirajo o dostopnih pomočeh in jih napotijo na pristojne institucije. Staršem v okviru Družinskega centra Trojka med drugim zagotavljajo varen in kakovosten prostor za neformalno druženje, varstvo otrok in terapevtske tabore za enostarševske družine. Omogočajo jim izobraževanja za bolj skrbno starševstvo, individualno psihosocialno pomoč, pa tudi humanitarno pomoč. 

Študentom, dijakom in mladim prostovoljcem v okviru Kluba vzgojiteljev animatorjev omogočajo kakovostno dopolnilno izobraževanje, pridobivanje delovnih izkušenj in izvajanje študentske prakse v programih za otroke in mladostnike v lokalnem okolju. 

V prihodnih treh letih bodo organizacijo programsko in vsebinsko prenovili z okrepitvijo zagovorništva na področju otrokovih pravic in programi vzgoje za aktivno državljanstvo. Prizadevali si bodo za spremembo koncepta in vsebine šole za starše. Posebno pozornost bodo namenili humanitarnim programom, da bodo ti še bolj učinkoviti. S prenovo programov in delovanja društva si bodo prizadevali povečati prepoznavnost organizacije in postati strateški partner lokalnim, nacionalnim in mednarodnim organizacijam.

Kontaktna oseba: Nastasja Minja
MDPM_pokoncen_1