Migrantour: Poti in vezi (Krepitev vloge priseljencev v razvoju medkulturnega in brezogljičnega turizma)

Razpis: Javni razpis za srednje projekte
Prednostno področje: Povečana podpora državljanski vzgoji in človekovim pravicam
Trajanje projekta: 1. 5. 2023–30. 4. 2024
Vrednost projekta: 49.576,50 evrov

Brezposelnost je med priseljenci veliko večja kot med ostalimi ljudmi, čeprav zaznavamo veliko željo po vključenosti. Ob ovirah jezika, nepoznavanja pravic in občutenja diskriminacije manjka tehnik, ki bi omogočale seznanjanje z novim okoljem na prilagojen način, razvijale občutek pripadnosti, ob tem pa aktivirale in nadgrajevale potenciale, izkušnje, znanje in kulturni kapital, ki ga ti ljudje prinašajo s seboj.

V Društvu Terra Vera smo vključeni v evropsko mrežo urbanih medkulturnih sprehodov Migrantour, ki prek ključnih organizacij uspešno povezuje mnoga evropska mesta. Priseljence in begunce v participatornih procesih soustvarjanja aktiviramo v vlogo medkulturnih vodnikov.

V prvi fazi projekta bomo usposobili novo generacijo medkulturnih vodnikov in animatorjev (pri čemer bodo v vlogi mentorjev in tutorjev nastopili tudi vodniki ‘prve generacije’). Obstoječo ponudbo bomo nadgradili s programom ‘Medkulturnih doživetij’ in novo medkulturno potjo po mestu, ki bo upoštevala aktualne migracijske tokove. Po zgledu skandinavskih praks in v sodelovanju z našimi partnerji, Zavodom Oloop ter Oddelkom za umetnost, oblikovanje in gledališče OsloMet, bomo v ‘Medkulturna doživetja’ vključili elemente rokodelstva in oblikovanja. Izpostavili bomo vlogo priseljencev kot poglavitnih ponudnikov medkulturnih doživetij in interpretov raznolikih kulturnih dediščin, ki sestavljajo naša lokalna okolja in imajo velik potencial na področju odgovornega, brezogljičnega turizma. Na ta način bomo omogočili realno ustvarjanje zaposljivosti vključene skupine priseljencev. Udeleženci usposabljanj bodo imeli možnost, da že v drugi fazi projekta nastopijo v aktivni vlogi medkulturnih vodnikov, za svoje delo pa bodo plačani kot enakovredni sodelavci projekta. Med usposabljanji bomo na podlagi terenske raziskave razvili tudi digitalna gradiva (podkast, video), ki jih bomo v nadaljevanju vključili v spletni zemljevid zgodb in na ta način razvijali digitalne kompetence udeležencev ter zagotovili trajen, dostopen spletni arhiv itinerarijev. V drugi fazi projekta bomo izvedli 10 Medkulturnih doživetij za izbrano ciljno skupino strokovnih delavcev javnega sektorja (s ciljem večje ozaveščenosti o (med)kulturnih kontekstih) ter 5 Doživetij dobrodošlice za prosilce za azil - prišleke.

Pomemben del projekta bo tudi implementacija trženjskih in komunikacijskih strategij, ki jo bo vodil Zavod Škrateljc. Na ta način bomo projektu zagotavljali trajnost in dolgoživost.

Kontaktna oseba: Jana Milovanović
Terra_Vera_Migrantour (002)

Nosilec projekta: Društvo za trajnostni razvoj Terra Vera

Partnerji: OLOOP - Zavod za sodobno tekstilno umetnost in oblikovanje, ŠKRATELJC: Zavod za kulturo, izobraževanje in šport, Fakulteta za tehnologijo, umetnost in oblikovanje in OSLOMET - Oddelek za umetnost, oblikovanje in gledališče