Mladi za zeleno aktivno državljanstvo

Razpis: Javni poziv za male projekte
Prednostno področje: Povečana podpora državljanski vzgoji in človekovim pravicam
Trajanje projekta: 1. 2. 2022–31. 1. 2023
Vrednost projekta: 19.751,66 evrov

Ugotavljamo, da obstoječe politike ne prinašajo učinkovitih rešitev za okoljske probleme, breme pa bodo nosili mladi, saj bodo zaradi tega živeli v slabšem okolju kot prejšnje generacije. S projektom Mladi za zeleno aktivno državljanstvo hočemo mlade opremiti z ustreznim znanjem, ki jim bo omogočilo, da se bodo z okoljskimi zadevami soočali na učinkovitejši način.

Mlade bomo seznanili z različnimi okoljskimi diskurzi in koncepti razvoja, ekološko demokracijo, okoljsko in ekološko etiko. Z drugačnimi pristopi in razvojnimi možnostmi bodo lahko mislili izven ustaljenih okvirjev. Z novim znanjem bodo postali bolj usposobljeni za zeleno aktivno državljanstvo in sodelovanje v zeleni javni sferi, torej za sodelovanje pri oblikovanju zelenih politik in novih strategij razvoja lokalnih skupnosti.

Mladi bodo v bralno-izobraževalnem krožku študirali temeljno literaturo s področja politične ekologije, hkrati pa se bodo spoznali s konkretnimi primeri aktivnega sooblikovanja zelenih politik. V drugem delu projekta bodo udeleženci krožka svoje znanje prenesli na druge mlade v lokalnih skupnostih. Na delavnicah v mladinskih centrih v Krškem, Trbovlju in Zagorju bodo mladi sooblikovali akcijske načrte za reševanje lokalnih okoljskih zadev.

S projektom zapolnjujemo dve vrzeli hkrati: na ravni vsebine in na ravni forme. Z inovativnim izobraževalnim pristopom in spodbujanjem neformalnega samoizobraževanja bodo mladi spoznali osnovne koncepte zelenega aktivnega državljanstva, hkrati pa jih bomo spodbudili k povezovanju in samoorganizaciji. Na ta način bomo povečali možnost participacije mladih v komunikacijskih in odločevalskih procesih tako na lokalni kot na nacionalni ravni.

Kontaktna oseba: Karla Tepež

daniel-moqvist-WZw6zs0kKzo-unsplash

Nosilec projekta: Inštitut za ekologijo