Moja šola, moj glas!

Razpis: Javni poziv za male projekte
Prednostno področje: Povečana podpora državljanski vzgoji in človekovim pravicam
Trajanje projekta: 1. 2. 2022 do 31. 1. 2023
Vrednost projekta: 19.883,72 evrov

Mladi se le malo zanimajo za politiko in sodelovanje v političnem procesu. Manjka jim političnega znanja, demokratičnim postopkom in političnim akterjem v družbi ne zaupajo. Imajo občutek nemoči, saj menijo da politikov ne zanimajo njihove želje in pogledi. Sklepajo, da v političnem sistemu nimajo vpliva in se od njega ogradijo. A to še ne pomeni, da jih politično udejstvovanje ne zanima. Mladi so zelo pripravljeni delovati v civilnodružbenih organizacijah. Sklepati gre, da je pomemben faktor za odsotnost udejstvovanja mladih v političnem procesu pravzaprav pomanjkanje političnega prostora in specifičnih mehanizmov, ki bi jim mladi zaupali in v njih videli tudi priložnost, da svoje interese udejanjijo.

Z namenom reševanja zgoraj omenjenega problema, bomo v DOPD s projektom Moja šola, moj glas! spodbujali aktivno državljanstvo med mladimi, in sicer z razvojem modela participativnega proračuna za osnovne in srednje šole. Glavni namen projekta bo odprtje političnega prostora znotraj šolskega sistema, v katerem se bodo mladi lahko izobraževali o participativni demokraciji in se v njej prvič tudi aktivno preizkusili. Model bo temeljil na enakopravnem vključevanju vseh mladih v procese soodločanja, pri čemer bomo dijake in učence skozi delavnice kritične pismenosti seznanili z razliko med predstavniško in participativno demokracijo, jih seznanili s koncepti politične participacije in aktivnega državljanstva ter jih spodbudili k razmišljanju o razmerjih moči v družbi.

Osrednje aktivnosti projekta bodo tako priprava terena za pripravo modela šolskega participativnega proračuna, ki ga bo lahko uporabila katerakoli šola; izvedba izobraževanj za dijake in učitelje o neposredni demokraciji in participativnem proračunu; prilagoditev IKT orodja za izvedbo samega procesa ter pilotna izvedba celotnega procesa participativnega proračuna na III. Gimnaziji Maribor. Poleg tega bo projekt spodbujal in podpiral ravnatelje in šole pri uvedbi participativnega proračuna v slovenske šole.

Projekt v slovenski šolski prostor prvič prinaša mehanizem participativnega proračuna, ki se je v tujini že izkazal pri spodbujanju aktivnega državljanstva, krepitvi demokracije, povečanju transparentnosti in boljšem upravljanju.

Kontaktna oseba: Matevž Hrženjak

papaioannou-kostas-tysecUm5HJA-unsplash

Nosilec projekta: Društvo organizacija za participatorno družbo (DOPD)

Partner iz države donatorice: Citizens Foundation Iceland (Íbúa Samráðslýðræði ses)
Partner: Pekarna-Magdalenske mreže zavod za podporo Civilnodružbenih Iniciativ in Multikulturno sodelovanje