Občuti motnjo hranjenja – s simulacijo do boljšega razumevanja

Razpis: Javni poziv za male projekte
Prednostno področje: Opolnomočene ranljive skupine
Trajanje projekta: 1. 4. 2022–31. 1. 2023
Vrednost projekta: 19.995,92 evrov

Motnje hranjenja so velikokrat napačno razumljene. V Mea vita – inštitutu za raziskovanje in psihoterapijo na sočuten in razumevajoč način strokovno pomagamo osebam, ki trpijo zaradi motenj hranjenja, ter njihovim bližnjim, hkrati pa o motnjah hranjenja ozaveščamo širšo javnost. To poskušamo početi na čim bolj razumljiv in plastičen način.

V okviru projekta Občuti motnjo hranjenja – s simulacijo do boljšega razumevanja zato razvijamo inovativni terapevtski pripomoček:  avdio-video simulacijo občutkov in vedenj osebe z anoreksijo s posebnimi učinki za lažje dojemanje občutkov, ki jih te osebe doživljajo. Ob ogledu bodo lahko njihovi bližnji, pa tudi strokovnjaki, doživeli občutke oseb z anoreksijo. Tako bodo razvili več empatije in razumevanja do oseb z anoreksijo.

Pripomoček bomo predstavili strokovnjakom, s spletno kampanjo pa tudi širši javnosti. Pri samem oblikovanju pripomočka bodo sodelovali strokovnjaki in osebe z izkušnjo motnje hranjena, stare med 18 in 29 let.

Kontaktna oseba: Maja Gselman

sekatsky-OwR9cyMNe4c-unsplash

Nosilec projekta: Mea vita – inštitut za raziskovanje in psihoterapijo