Obleka naredi človeka

Razpis: Javni razpis za srednje in velike projekte
Prednostno področje: Okrepljena zagovorniška/watchdog vloga nevladnih organizacij
Trajanje projekta: 1. 9. 2020 do 31. 1. 2022
Vrednost projekta: 56.700 evrov

Globalna tekstilna industrija letno proizvede 150 milijard kosov oblačil in ustvari 93 milijonov ton odpadkov. A samo 1 % vsega tekstila, ki ga uporabimo za oblačila, se reciklira. Tudi v Sloveniji se srečujemo s tem problemom. Kljub temu da se veliko tekstila odda v zabojnike za tekstil, izmenja na izmenjevalnicah, se odda v humanitarne namene in proda v trgovinah iz druge roke, ga še vedno veliko konča v zabojnikih za komunalne odpadke, na odlagališčih ali v sežigalnicah.

V Sloveniji nevladne organizacije že več let opozarjamo na prekomerno potrošnjo oblačil.  Nimamo pa točnih podatkov o tem, koliko oblačil v Slovenijo pride, se jih proizvede tu in koliko odpadka dejansko nastane.

V okviru projekta bomo manjkajoče podatke pridobili, jih razčlenili ter delili z vsemi, ki imamo vpliv na zmanjšanje količine odpadnih oblačil pri nas. Na primerih bomo razložili, kakšen vpliv ima prekomerna potrošnja oblačil na nas in naše okolje ter vas pozvali, da tudi vi spremenite nekatere svoje navade, omejite potrošnjo oblačil ter se iz potrošnika oblačil spremenite v uporabnika oblačil. Hkrati pa se bomo obrnili na odgovorne za sprejemanje zakonodaje, ki dopušča, da v Sloveniji nastaja velika količina odpadnega tekstila, ter jih pozvali, da sprejemejo ustrezne ukrepe za spremembe.

Obleka naredi človeka

Nosilec projekta: Zavod za pravično trgovino, 3MUHE

Partnerja: Ekologi brez meja in Focus, društvo za sonaraven razvoj

Kontaktna oseba: Živa Lopatič