Obljuba dela dolg: (ne)izpolnjevanje političnih obljub

Razpis: Javni poziv za srednje in velike projekte
Prednostno področje: Okrepljena zagovorniška/watchdog vloga nevladnih organizacij
Trajanje projekta: 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022
Vrednost projekta: 97.020,00 evrov

Nezaupanje v delo politike je v Sloveniji že tradicionalno visoko ter predstavlja pomemben del krize demokracije, ki ga poganja razočaranje nad politiko, to pa posledično ohranja nizko politično participacijo državljanov in nizko legitimnost odločevalcev.

Po podatkih Valiconove raziskave Ogledalo Slovenije iz novembra 2019 je vladi in državnemu zboru zaupala precej manj kot polovica vprašanih (vladi ni zaupalo 55 %, DZ pa 67 %). V raziskavi Slovenska mladina 2018/2019 so raziskovalci ugotovili, da “približno tretjina mladih sploh ne zaupa političnim institucijam”.

Tudi volilna udeležba zadnjih 15 let pada. Parlamentarnih volitev se udeležuje okrog polovica volivcev, predsedniških in lokalnih manj kot polovica, evropskih pa manj kot tretjina. Vse to omogoča pomanjkanje politične odgovornosti na vseh političnih ravneh, tako med političnimi strankami in njihovimi predstavniki kot tudi med zaposlenimi na ministrstvih.

Da bi naslovili krizo politične odgovornosti, bomo razvili spletno platformo Obljuba dela dolg, svojevrstno oglasno desko političnih obljub in nenehni opomin politikom, da za svoje besede in dejanja odgovarjajo delodajalcem – državljanom. Da bi dosegli večjo ozaveščenost javnosti in politikov o pomenu politične odgovornosti, bomo državljansko-tehnološka orodja združili s preiskovalnim novinarstvom.

Na treh posvetih, v katere bomo vključili splošno javnost, novinarje, zagovorniške nevladne in civilnodružbene organizacije, se bomo informirali o potrebah in željah naših ciljnih deležnikov, kar bo prispevalo k zasnovi metodologije spremljanja političnih obljub in uporabniku prijaznega spletnega orodja. Prav tako bomo na treh javnih uredniških sestankih z novinarji Oštro poskrbeli za prenos informacij in idej med projektno ekipo in javnostjo.

Želimo si, da bi projekt Obljuba dela dolg spodbudil politično in volilno angažiranost javnosti.

Političnim funkcionarjem pa bo projekt nastavil ogledalo, v katerem se bo zrcalil njihov trud za uresničevanje ciljev. Platforma bo služila kot opomin, da jih javnost podrobno spremlja, kar bo povečalo tudi njihovo zavedanje o politični odgovornosti.

Kontaktna oseba: Anuška Zavrl Delić
ODD-ACF

Nosilec projekta: Oštro, Center za preiskovalno novinarstvo v jadranski regiji

Partner: Danes je nov dan, Inštitut za nova vprašanja