Iz institucij k ljudem

Razpis: Javni razpis za srednje in velike projekte
Prednostno področje: Povečana podpora državljanski vzgoji in človekovim pravicam
Trajanje projekta: 1.10.2020 do 30.9.2022
Vrednost projekta: 88.500,00 evrov

V Muzeju norosti domačo in tujo javnost osveščamo, da je Slovenija ena najbolj institucionaliziranih držav na svetu in da so ljudem, ki živijo v institucijah, kršene človekove pravice. Izkušnje kažejo, da so ljudje s tem sistemskim problemom slabo seznanjeni in da kljub opozorilom stroke ni politične volje za izvedbo procesa dezinstitucionalizacije, ki se je začel in končno tudi ustavil z zaprtjem zavoda za duševno in živčno bolne na Tratah, v katerem od leta 2013 delujemo.

Glavni cilj projekta je osveščanje mladih o kršitvah človekovih pravic v institucijah v Sloveniji in za družbeno spremembo v smeri odpravljanja institucij in uveljavljanja socialno varstvenih storitev v skupnosti, zato tudi naslov projekta Iz institucij k ljudem. Izobraževalna orodja in program bomo razvili v sodelovanju z izbranima partnerjema, Muzejem narodne osvoboditve iz Maribora ter Učnim in spominskim krajem grad Hartheim iz Avstriji. Gre za muzeja, ki sta specializirana za predstavljanje težavne dediščine in človekovih pravic ter ponujata bogat pedagoški program za mlade. V izobraževalna orodja  bomo vključili pričevanja ljudi, ki so živeli v institucijah ali še danes v njih živijo, in tako prispevali h krepitvi glasu ranljive skupine, ki je izrinjena na obrobje, neslišna in nevidna. Pri tem nam bo pomagal partner Zavod Franko, katerega poslanstvo je zagotavljanje podpore osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju na način, ki jim omogoča življenje v skupnosti, torej zunaj institucij.

Cilj je, da že v času 2-letnega projekta v programe vključimo študente in pedagoge ter ocenimo spremembo po izvedbi programov.

Kontaktna oseba: dr. Sonja Bezjak
muzejnorosti

Nosilec projekta: Muzej norosti

Partnerji: Muzej narodne osvoboditve Maribor; Učni in spominski kraj, grad Hartheim Avstrija; Zavod Franko