Odziv in komuniciranje v primeru prijave suma kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost mladoletnih oseb

Razpis: Javni poziv za mikro projekte (hiter odziv)
Prednostno področje: Opolnomočene ranljive skupine
Trajanje projekta: 10. 10. 2023–9. 11. 2023
Vrednost projekta: 4.999,99 evrov

Zveza tabornikov Slovenije, nacionalna skavtska organizacija (v nadaljevanju ZTS), deluje v skladu z namenom, principi in metodo svetovnega taborniškega gibanja WOSM. Smo prostovoljno, nepolitično in nepridobitno vzgojno gibanje za mlade, odprto vsem, ne glede na raso, spol, prepričanje, socialni položaj ali druge osebne okoliščine. Zavzemamo se za celovito vzgojo, ki spodbuja razvoj mladih v odgovorne, angažirane, avtonomne in solidarne posameznike.

V skupnem poslanstvu povezujemo samostojne pravne enote, taborniška društva - imenujemo jih rodovi. Vsi stremimo k skupnim ciljem, izvajamo skupni potrjeni program in ob tem sledimo taborniškim vrednotam, kot so strpnost, solidarnost, odprtost, poštenost, prijateljstvo, pripadnost duhovnim načelom, svoboda, enake priložnosti za vse, demokracija, trajnostni razvoj, zdravo življenje in prostovoljstvo. Srce naše organizacije so prostovoljci - v ZTS trenutno deluje okrog 2500 aktivnih prostovoljcev, sama organizacija pa ima več kot 6500 aktivnih članov, od tega veliko večino predstavljajo otroci in mladi.

Ko je našo organizacijo pretresla prijava suma kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost mladoletnih oseb, smo bili soočeni z eno najtežjih kriznih situacij v mladinski organizaciji. Naša želja je bila, da se odzovemo profesionalno, spoštljivo in da pri tem zaščitimo ter podpremo najranljivejše udeležence. Pri tem je bilo naše vodilo, da o dogajanju obvestimo ključne deležnike in javnost ter ohranimo najvišjo stopnjo varovanja zasebnosti mladoletnih žrtev, katerih identiteto še posebej varuje 287. člen kazenskega zakonika.

V težnji za čim bolj profesionalen in strokovni odziv smo se obrnili na podjetje Urednica, d.o.o., ki je specializirano za krizno upravljanje in komuniciranje v najtežjih situacijah organizacij, in na zavod Heruka, ki nudi psihološke storitve in izobraževanja. Ob podpori teh strokovnjakov se je želela naša organizacija v krizni situaciji odzvati in komunicirati na način, da bomo lahko javnosti predstavili ukrepe ob sumu kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost mladoletnih oseb in pri tem ohranili najvišjo stopnjo varovanja identitet mladoletnih žrtev, zaupanje naših članov in širše javnosti. Prav tako nam je pomembno, da poskrbimo za psihosocialno podporo vseh vpletenih in da krepimo varno in podporno okolje z ničelno toleranco do nasilja ter da jasno postavimo zaščito in interes žrtev na prvo mesto.

Zavedamo se, da je odzivanje v takšnih primerih vedno težko in zahtevno. A smo mnenja, da profesionalno upravljanje krizne situacije postavlja nove smernice za obravnavo najtežjih kriznih situacij v (mladinskih) organizacijah, krepi ničelno toleranco do nasilja ter kaže, kako varovati identiteto žrtev ter ugled in zaupanje organizacije. Samo takšno ukrepanje, ko se od težav ne beži, pač pa se o njih jasno in glasno spregovori, omogoča, da se žrtve zašiti in se resnično vzpostavi varno, podporno okolje z ničelno toleranco do nasilja. Z dodatnimi izobraževanji naših sodelavcev, ki delajo z mladimi, želimo okrepiti to zavedanje, s čemer pa bo rasla tudi odpornost naše organizacije za kritične dogodke.

Našo izkušnjo želimo deliti z drugimi nevladnimi organizacijami in organizacijami, ki delajo z otroki in mladimi, saj je naša želja, da dolgoročno okrepimo ničelno toleranco do nasilja v družbi in da postavimo zaščito in interes žrtev na prvo mesto.

Kontaktna oseba za projekt: Urška Bratkovič
taborniki-01-belo-ozadje

Nosilec projekta: Zveza tabornikov Slovenije