Opolnomočenje in ozaveščanje za zdravje Romov

Razpis: Javni razpis za srednje in velike projekte
Prednostno področje: Opolnomočene ranljive skupine
Trajanje projekta: 1. 9. 2020–31. 10. 2021
Vrednost projekta: 46.800 evrov

Ranljive skupine so praviloma v slabšem zdravstvenem stanju in tako je tudi v romskih skupnostih. Dejavnikov, ki vplivajo na slabše zdravje romske populacije je več: brezposelnost, slabše bivalne razmere, slabe prehranske navade, revščina, družinsko nasilje, odvisnost od alkohola in tobaka. Raziskave kažejo, da je življenjski slog Romov izrazito nezdrav in da je življenjska doba Romov bistveno krajša od preostalega prebivalstva.

Predstavnike romske skupnosti, še posebej ženske, bomo ozaveščali o zdravem življenjskem slogu. Ključno vlogo pri tem bodo imeli »romski širitelji« oziroma »promotorji zdravja«, ki bodo v programu usposabljanja pridobili znanja in veščine, potrebne za izvedbo delavnic in svetovanj na temo varovanja in krepitve zdravja. Pokazali jim bomo, kako lahko izboljšajo lastno zdravje, kako lahko dostopajo do zdravstvenega varstva in kako lahko aktivno sodelujejo pri oblikovanju zdravstvenega sistema in v družbi nasploh. Program bomo oblikovali v sodelovanju s pripadniki romske skupnosti in bo odseval njihove potrebe.

Poseben poudarek bomo namenili kampanji o skrbi za lastno zdravje pri Romih. S kampanjo jih bomo spodbujali k spremembam vedenja, npr. opuščanju slabih navad in prevzemanju dobrih, ki bodo pozitivno vplivale na zdravje posameznika in celotne skupnosti. To bomo dosegli z medijskimi objavami prek različnih komunikacijskih kanalov, neposrednimi nagovori ter s promocijskim gradivom o zdravem življenjskem slog. Gradivo bo v romskem jeziku.

Kontaktna oseba: Sonja Horvat
vitalii-pavlyshynets-kcRFW-Hje8Y-unsplash
Nosilec projekta: Zveza za razvoj romskega turizma, športa in kulture RS "Nova pot - Nevo drom"
Projektni partner: Center za zdravje in razvoj Murska Sobota