Ozaveščevalna kampanja o ekonomski demokraciji v luči okrepljenih prizadevanj vlade za razvoj področja

Razpis: Javni poziv za mikro projekte (hiter odziv)
Prednostno področje: Povečana podpora državljanski vzgoji in človekovim pravicam
Trajanje projekta: 1. 6. 2023–14. 2. 2024
Vrednost projekta: 4.980,00 evrov

Inštitut za ekonomsko demokracijo (IED) je neprofitna organizacija, ki si prizadeva za napredovanje ekonomske demokracije v Sloveniji in širši regiji. Od leta 2018 z raziskovanjem, svetovanjem in zagovorništvom aktivno spodbuja uvajanje politik, ki bi pripomogle k razvoju lastništva zaposlenih. Med pomembnejšimi dosežki inštituta je socialna inovacija eurESOP: demokratičen in trajnosten model lastništva zaposlenih, ki gradi na izkušnjah in popravlja težave najuspešnejših modelov solastništva zaposlenih (med njimi ameriški ESOP, britanski EOT in španski Mondragon). eurESOP je bil prepoznan kot dobra praksa v nedavnem poročilu Evropske Komisije »Načrt za prehod in lokalno gospodarstvo«. Prav tako je dobitnik nagrade SozialMarie za socialno inovacijo.

Kljub temu, da je bil model eurESOP v zadnjem letu uspešno vzpostavljen v treh slovenskih podjetjih, ta zaradi neuztrezne zakonodajne ureditve ostaja davčno neugodna rešitev. Kot dokazujejo prakse iz tujine, je ustrezno podporno okolje –  in še posebej davčne spodbude – osnovni pogoj za široko uvedbo modelov lastništva zaposlenih. Z namenom razvoja tovrstnega okolja v Sloveniji je IED v sodelovanju z Ministrstvom za solidarno prihodnost in Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravil predlog zakona, ki bi reguliral ter davčno spodbudil model eurESOP.

Kljub temu, da je model eurESOP plod večletnega sodelovanja med vodilnimi strokovnjaki na področju lastništva zaposlenih, v tujini pa že prepoznan kot dobra praksa, je v Sloveniji od napovedi zakona ta postal tarča neutemeljenih kritik, ki izvirajo predvsem iz nerazumevanja področja lastništva zaposlenih in temeljijo na razširjenih predsodkih. Širjenje teh neresnic ogroža nemoten potek javne razprave o predlogu zakona ter spodkopava prizadevanja civilne družbe, politike in gospodarstva za ureditev področja lastništva zaposlenih v Sloveniji po vzoru najnaprednejših gospodarstev na svetu.

Cilj kampanje je zagotoviti dobro informiranost javnosti in ključnih deležnikov v gospodarstvu, socialno-ekonomskem svetu in politiki, katerih podpora bo ključnega pomena za uspeh predloga zakona, o modelu eurESOP in lastništvu zaposlenih nasploh. Kampanja zajema objavljanje informativnih objav na družbenih omrežjih, vključno z infografikami, razlagalnimi posnetki in interaktivnimi objavami na temo ekonomske demokracije, ključni deležniki pa bodo nagovorjeni tudi s posebnimi izdajami novičnika IED, v katerih bo razloženo delovanje zakona.

Kontaktna oseba za projekt: Kosta Marco Juri
pexels-the-coach-space-2977565

Nosilec projekta: Inštitut za ekonomsko demokracijo