Portreti spoštovanja – Zagovorniška akcija spoštovanja dostojanstva starejših med mladimi

Razpis: Javni poziv za mikro projekte (hiter odziv)
Prednostno področje: Povečana podpora državljanski vzgoji in človekovim pravicam
Trajanje projekta: 15. 11. 2023 –30. 4. 2024
Vrednost projekta: 4.996,40 evrov

V septembru 2023 je javnost razburila informacija o fizičnem nasilju nad starejšimi v Domu starejših občanov Trebnje, ki ga je izvajala mladoletna dijakinja, ki je tam izvajala počitniško delo kot negovalka. Novica ni osamljen primer. Javnost je priča novicam o fizičnem, psihičnem, čustvenem in spolnem nasilju nad starejšimi, o fizičnem ter materialnem zanemarjenju starejših.

Projekt se na situacijo odziva z ozaveščevalno kampanjo, v kateri želimo v Zavodu Sopotniki narediti korak naprej k povrnitvi dostojanstva starejšim, v kateri želimo mlade navdušiti za empatijo do starejših in vzbuditi zavedanje, da je starost tudi njihova bodočnost. S kampanjo želimo mlade navdahniti z zgodbami starejših, ki vzbujajo spoštovanje do tega obdobja življenja, starost pa predstaviti v pozitivni realni sliki, ki je, da so starejši dragoceni del skupnosti, ki nosijo življenjsko modrost in izkušnje v večji meri kot katerakoli druga generacija.

V projekt bomo vključili starejše, ki so nas navdušili s svojo pozitivno življenjsko držo. Povabili jih bomo, da postanejo portretiranci pred fotografskimi objektivi študentov na Višji strokovni šoli Sežana. Študenti smeri inženir fotografije in dve mentorici bodo prek strukturiranega pogovora spoznali starejše in nato na terenu posneli dvajset portretnih fotografij ter oblikovali razstavo Portreti spoštovanja, ki jo bodo postavili v prostorih šole.

Na razstavo bomo povabili mlade (dijake in študente) in širšo javnost. Obiskovalcem razstave bomo ponudili strokovno predavanje s področja pravic starejših. Potekal bo voden ogled razstave, kjer bodo avtorji fotografij prek zgodb o vzpostavljenem odnosu do potretiranca predstavili svoja umetniška dela. Med mladimi obiskovalci razstave bomo na začetku in na koncu projekta izvedli anketo o poznavanju potreb starejših in o poznavanju problematike diskriminacije starejših.

Obiskovalcem razstave bomo predali v uporabo mobilno aplikacijo za postaranje selfieja, ki ga bodo lahko delili na družbenih omrežjih. Portrete bomo umestili tudi v virtualno razstavo, ki jo bomo delili na komunikacijskih kanalih našega zavoda.

V projektu bodo mladi spoznali starejšo generacijo in njene življenjske izkušnje, starejši pa prejeli možnost za dodatne aktivnosti za njihovo opolnomočenje. Širša javnost bo dobila vpogled v starost na nov, pozitiven način.

Kontaktna oseba: Janja Smrkolj
Sopotniki

Nosilec projekta: Zavod Sopotniki, zavod za medgeneracijsko solidarnost

Partner: Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Višja strokovna šola Sežana