Postaja za mlade – Opolnomočenje mladih v lokalni skupnosti

Razpis: Javni poziv za male projekte
Prednostno področje: Okrepljena zagovorniška/watchdog vloga nevladnih organizacij
Trajanje projekta: 1.2.2022–31.1.2023
Vrednost projekta: 19.736,00 evrov

Člani društva Varno aktivnih poti izvajamo in upravljamo s programi za mlade v Mladinskem centru Dravograd. Zanje pripravljamo tudi različne dogodke. Na družabnih srečanjih so mladi izrazili potrebo po pomoči pri zaposlovanju v občini, opravljanju obveznih praks in željo po delu preko študentskih napotnic med šolanjem. Mladi v naši občini so si zaželeli tudi svetovanja oz. neformalne usmeritve in raznih usposabljanj. Skrbi jih predvsem pridobitev prve zaposlitve v lokalnem okolju. Želijo si biti neodvisni od svojih staršev, kar pa je mogoče samo z lastnimi prihodki. Na področju preživljanja prostega časa so izrazili željo po kulturnih prireditvah, koncertih in predstavah, saj so mnenja, da so dogodki v njihovi občini namenjeni le starejši populaciji. Razveselili bi se tudi prostora, kjer bi se lahko zadrževali, npr. skate parka.

Ugotovili smo, da obstaja težava neurejenosti mladinskega sektorja na občinski ravni. Rešitev vidimo v vzpostavitvi mladinskega sektorja. Občinski odločevalci so na predlog in pobudo našega društva sprejeli Odlok o mladini, ki opredeljuje delovanje mladinskega sektorja. S projektom Postaja za mlade – Opolnomočenje mladih v lokalni skupnosti pa bomo dosegli, da bodo sprejeli in potrdili tudi Lokalni program za mlade za obdobje 5 let, ki vsebuje akcijski načrt in na podlagi katerega bomo dosegli trajnost projekta ter razvoj mladinskega sektorja.

V času izvajanja projekta bomo dosegli več kot 200 mladih iz različnih krajevnih skupnosti v naši občini. Predstavili jim bomo projekt in z njimi izpeljali delavnice. Mladi bodo lahko izrazili svoje potrebe na tistih področjih, kjer si želijo sprememb in izboljšav – npr. preživljanje prostega časa, neformalno izobraževanje, izboljšanje razmer za mlade ... S pomočjo njihovih želja in potreb bomo v društvu spisali Lokalni program za mlade, ki ga bodo sprejeli občinski odločevalci. Nekatere želje in potrebe mladih bodo tako izpolnjene v roku petih let. S projektom bomo izboljšali dialog med mladimi in občinskimi odločevalci ter pospešili razvoj mladinske politike. Tako bomo dosegli večjo avtonomnost mladih in njihovo vključenost v lokalno skupnost.

Da bomo cilj lažje dosegli, smo se povezali z Inštitutom za mladinsko politiko Ajdovščina. Tja bomo na ogled dobre prakse na začetku izvajanja projekta povabili tudi občinske odločevalce, saj imajo v Ajdovščini na lokalni ravni dobro urejen in delujoč mladinski sektor. Prav tako bomo s pomočjo Inštituta predstavili korist mladinskega sektorja za razvoj občine, da bi občinske odločevalce vzpodbudili k sprejetju Lokalnega programa za mlade.

Kontaktna oseba: Aleksandra Gantar

devin-avery-lhAy4wmkjSk-unsplash

Nosilec projekta: Društvo varno aktivnih poti-VAP

Partner: Inštitut za mladinsko politiko Ajdovščina