Pravne sprehajalnice za aktivne in informirane dijake_inje

Razpis: Javni razpis za srednje projekte
Prednostno področje: Povečana podpora državljanski vzgoji in človekovim pravicam
Trajanje projekta: 1. 5. 2023-30. 4. 2024
Vrednost projekta: 49.727,50 evrov

V okviru Pravne mreže za varstvo demokracije ugotavljamo, da je med državljani, tudi mladimi, kritično nepoznavanje prava. To pa otežuje dostop do pravic in njihovo učinkovito uveljavljanje. Učni načrti namreč vsebujejo predvsem procesne vidike prava (v širšem smislu, ne le sodnih in upravnih postopkov, ampak tudi procesne vidike nastajanja abstraktnih in splošnih pravnih pravil, npr. ustave in zakonov), torej vsebujejo postopke nastajanja pravnih pravil, ne pokrivajo pa materialnopravnih pravil, torej rezultatov oz. vsebinskega rezultata teh procesov. . Želimo, da bi bile pravne vsebine dostopne vsem, zato jih želimo preko projekta na zanimiv in poučen način vpeljati v srednje šole.

Letos se v gimnazijah prvič izvaja učni sklop Aktivno državljanstvo, kjer dijaki na različne načine spoznavajo EU, državo in družbo. Ker jim želimo približati te vsebine, bomo zanje pod okriljem Pravne mreže za varstvo demokracije zasnovali pet delavnic v obliki sprehodov po pravnih institucijah. Sprehajalnice bodo pokrivale naslednje teme in vključevale naslednje institucije:

  1. OD SVOBODE IZRAŽANJA DO PRAVICE DO PROTESTA (DZ, RTV Slovenija, MNZ)
  2. OD UMORA DO ZAPORA (tožilstvo, sodišče, pripor, zapor)
  1. OD OTROKA DO PARTNERJA IN STARŠA (porodnišnica, CSD, notar in sodišče)
  1. OD PODJETNICE DO POTROŠNIKA: (AJPES, FURS, Urad za intelektualno lastnino, odvetnik)
  2. OD POČITNIŠKEGA DELA DO REDNE ZAPOSLITVE: (sindikati, sodišče, inšpekcija za delo, MDDSZ)
Kontaktna oseba: Barbara Rajgelj
europe-1264062_640

Nosilec projekta: Zavod za kulturo raznolikosti Open

Partnerji: Amnesty International Slovenija, Danes je nov dan, PIC - Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja