Preprečitev krčenja reproduktivnih in drugih zdravstvenih pravic ob ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Razpis: Javni poziv za mikro projekte (hiter odziv)
Prednostno področje: Okrepljena zagovorniška/watchdog vloga nevladnih organizacij
Trajanje projekta: 23. 5. 2023–22. 6. 2023
Vrednost projekta: 4.499,55 evrov

Že več kot 20 let poslušamo napovedi, obljube in neuspešne poskuse ukinjanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Trenutno smo najbližje, da se te obljube tudi izpolnijo, saj je Poslanska skupina Gibanje Svoboda pred kratkim vložila zakon, s katerim bi ukinila dopolnilno zdravstveno zavarovanje. V Inštitutu 8. marec smo ob prvi analizi predloga ugotovili, da so iz pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja izpadle nekatere reproduktivne pravice, na čelu z umetno prekinitvijo nosečnosti, ki je zagotovljena z Ustavo. To bi pomenilo, da bi na primer umetna prekinitev nosečnosti postala samoplačniška. Zakon, ki ukinja dopolnilno zdravstveno zavarovanje, mora jasno zagotoviti, da se naše pravice ob ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ne bodo krčile. V Sloveniji smo lahko ponosni na nabor pravic, ki nam pripadajo zaradi javnega zdravstva. V mnogih državah tako v Evropi kot po svetu se pravice čedalje bolj krčijo. Ne smemo dovoliti, da se to zgodi tudi pri nas.

V Inštitutu 8. marec smo zato konec maja začeli s projektom Javno zdravstvo je naša pravica (Preprečitev krčenja reproduktivnih in drugih zdravstvenih pravic ob ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja). Namen projekta je temeljil na spremljanju zakonodajnega postopka in pripravi lastnega zapisa izgubljenih pravic. Zakonske popravke smo v juniju pripravili skupaj z zdravstvenimi in pravnimi strokovnjaki. Ti popravki zagotavljajo ohranitev reproduktivnih in vseh ostalih zdravstvenih pravic po ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Naš amandma smo poslali v Državni zbor, kjer smo naša stališča predstavili poslancem in poslankam. Vladajoči so prisluhnili našim pomislekom in pomislekom zakonodajno pravne službe ter popravili napake, tako da so v zakon ponovno zapisali reproduktivne in nekatere druge pravice. Med junijem in julijem bomo nadaljevali z monitoringom spreminjanja zakonodaje in skrbeli za to, da v vmesnem obdobju ne izpade katerakoli od osnovnih zdravstvenih pravic. V juniju smo že začeli z objavljanjem podpore strokovnjakov, ki opozarjajo, kako pomemben je jasen zapis pravic za ohranjanje brezplačnega in javnega zdravja. Zadnja faza projekta bo potekala začetek julija, ko bo o zakonu ponovno razpravljal tudi parlament. V tem obdobju bomo različnim predstavnikom oblasti predstavili rešitve, in poskušali doseči, da bo v zakonodajnem postopku poskrbljeno za dostopno in brezplačno zdravstvo.

Kampanja bo potekala na spletni strani Inštituta 8. marec, njihovem Facebooku in Instagramu.

Kontaktna oseba: Maja Koražija
grafika acf zdravstvo kampanja 2023-11

Nosilec projekta: Inštitut 8. Marec