Preseganje kulture poniževanja

Razpis: Javni razpis za srednje in velike projekte
Prednostno področje: Povečana podpora državljanski vzgoji in človekovim pravicam
Trajanje projekta: 15.1.2021 do 14.1.2023
Vrednost: 58.000,00 evrov

Vrstniško nasilje postaja vse bolj pereč problem v slovenskih šolah. Raziskave[1] o izkušnjah mladih LGBTIQ+[2] oseb kažejo, da je šolsko okolje zanje drugo najbolj nevarno in nasilno: skoraj tretjina mladih LGBTIQ+ oseb (29 %) doživlja nasilje zaradi svoje spolne identitete, za transspolne osebe je ta odstotek še večji (43 %); 74% jih prikriva svojo spolno identiteto iz strahu pred vrstniškim nasiljem; 30 % je kot povzročiteljice_je nasilja identificirala sošolke_ce in 5 % učiteljice_je/druge šolske delavke_ce; nasilje v šoli se je med leti 2003 in 2014 podvojilo (iz 22 % je naraslo na 44 %). Zaradi stigmatizacije ostaja nasilje veliko manj vidno in se ga ne prijavlja, žrtve pa same v svojih stiskah in brez prave pomoči.

Društvo Parada ponosa si že leta skupaj s šolami prizadeva odpirati vsebine, ki vključujejo tudi obravnavo vrstniškega nasilja. Vendar so nam zaradi nerazumevanja in različnih pritiskov, tako znotraj šole kot tudi okolice, vrata največkrat zaprta. Spopadanje s to perečo problematiko se v takšnih razmerah izvaja pomanjkljivo, sporadično in parcialno, šole in učiteljice_ji so velikokrat prepuščene same sebi, brez ustreznih orodij in metod za preprečevanje nasilja ali pomoč žrtvam tovrstnega nasilja.

Projekt Preseganje kulture poniževanja stremi k povečanju občutljivosti šolskega kolektiva in mladih za prepoznavanje negativnega vpliva vrstniškega nasilja. Skupaj bomo razvili in jih naučili uporabiti metode za odzivanje in obravnavo vrstniškega nasilja na podlagi spolne usmerjenosti in/ali spolne identitete. Ukvarjali se bomo tudi s spopadanjem s pritiski, ki jih pri izvajanju aktivnosti z LGBTIQ+ vsebinami v šolskem okolju doživljajo tako šole kot tudi LGBTQ+ organizacije.

S pomočjo Gimnazije Ptuj, kjer bomo izvajali izobraževalne aktivnosti ter priredili razstavo umetniških del mladih LGBTIQ+ oseb z izkušnjo vrstniškega nasilja, bomo v dveh letih oblikovali in testirali izobraževalni modul. Modul bo pokrival vse segmente – od pedagoških delavk_cev in mladih do staršev ter vodstva šole. Modul bomo ponudili v izvajanje šolam v Sloveniji, ki bodo izkazale interes.

V okviru projekta bomo izvedli analizo preprek in potreb šol v Sloveniji pri ponujanju in izvajanju aktivnosti z LGBTIQ+ vsebino. Na podlagi analize bomo pripravili oceno stanja na tem področju. Skupaj s šolami in ostalimi LGBTIQ+ organizacijami bomo oblikovali smernice za obravnavo problematike na sistemski ravni, ki jih bomo predstavili Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Želimo si, da bi tudi pristojne institucije prepoznale pomembnost sistemske obravnave problematike in zaščite šol. Le tako bomo dosegle_i, da bodo šolski prostori varni za vse mlade osebe.

Zelo pomemben del projekta predstavlja delo z mladimi LGBTIQ+ osebam, ki imajo izkušnjo z vrstniškim nasiljem. Predstavili jim bomo metodo pripovedovalstva (storytelling) in omogočili, da delijo svoje zgodbe v okviru izobraževalnih aktivnosti na šolah, se na ta način opolnomočijo in dajo glas žrtvam, ki so velikokrat utišane.

[1] http://www.ljubljanapride.org/wp-content/uploads/2018/11/Vsakdanje-%C5%BEivljenje-mladih-LGBTIQ-oseb_eknjiga.pdf
https://legebitra.si/wp-content/uploads/2016/01/RAZISKOVALNO_POROCILO_socioloska_raziskava.pdf
https://transakcija.si/2016/09/14/rezultati-raziskave-potreb-transspolnih-oseb-v-sloveniji/
https://www.sodobna-pedagogika.net/arhiv/nalozi-clanek/?id=529
[2] lezbijke, geji, biseksualne, transspolne, interspolne, kvir osebe in druge osebe nenormativnih spolov ali spolnih usmerjenosti

Kontaktna oseba: Tadeja Pirih
Preseganje kulture ponizevanja

Nosilec projekta: Društvo Parada ponosa

Partnerji: Gimnazija Ptuj (Slovenija), Kvir mladina (Norveška)