Priprava poročila za ZN o vračanju migrantov na Hrvaško

Razpis: Javni poziv za mikro projekte
Prednostno področje: Okrepljena zagovorniška/watchdog vloga nevladnih organizacij
Trajanje projekta: 25. 9. 2020 do 24. 1. 2021
Vrednost projekta: 4.883,38 evrov

Od poletja 2018 dalje se množijo poročila o protizakonitem ravnanju slovenske policije, ki prosilce za azil vrača Hrvaški in s tem pomaga vzpostavljati sistem verižnega vračanja prosilcev v taborišča v Bosni in Hercegovini. Večina tistih, ki so vrnjeni na Hrvaško, je podvržena nasilju in mučenju s strani hrvaške policije, v Bosni in Hercegovini pa se gnetejo v nehumanih begunskih taboriščih. 

Ne glede na vsa poročila, sodne odločitve in javne informacije, Ministrstvo za notranje zadeve RS tovrstne prakse zanika. Nujna je neodvisna, mednarodna preiskava, saj gre za najhujše kršitve mednarodnega in domačega prava s strani slovenskih institucij, ki ima izredne humanitarne posledice.

Cilj projekta je sprožiti poizvedbeni postopek pri Odboru Združenih narodov proti mučenju in z mednarodnim pritiskom intervenirati v sporne prakse in politike. Za sprožitev postopka je treba pripraviti obsežno strokovno poročilo. Omenjena strokovna komisija namreč vrši nadzor na izvajanjem Konvencije proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju svojih članic. 

Na ta način bomo preverili ravnanje državnih organov v postopkih vračanja tujcev na Hrvaško, saj gre po mnenju številnih mednarodnih organizacij za sistemsko prakso, kjer niso zagotovljene osnovne varovalke pred nehumanim ravnanjem s tujci.

lesvos-1206678_640

Nosilec projekta: Društvo Super Mario

Partner: Delavska svetovalnica
Kontaktna oseba: Zana Fabjan Blažič