PROAZIL

Razpis: Javni poziv za mikro projekte
Prednostno področje: Okrepljena zagovorniška/watchdog vloga nevladnih organizacij
Trajanje projekta: 27. 7. 2020 do 26. 1. 2021
Vrednost projekta: 4.960,75 evrov

Prosilci za azil, tisti, ki bi to radi postali in begunci so ena najranljivejših skupin v državi, ki nima svojega predstavnika, glasu, poti do javnosti, prostora za življenje in pogosto jim življenje vzame vso moč, da bi se postavili zase. Zagovorniško delo nevladnih organizacij je bistveno, da se njihov položaj ne poslabša, da se ga vsaj ohranja in dosega izboljšave, kjer je to mogoče

Projekt PROAZIL je namenjen strokovnemu zagovorniškemu delu, branjenju in zaščiti pravic te izrazito ranljive skupine ljudi kot hiter, strokoven in angažiran odziv na nov poskus oblasti, da zaobide obveznosti, ki jih je prevzela z Ženevsko konvencijo in ki jih narekuje zakonodaja EU. Obenem bo zagovorniško delo obsegalo tudi odvračanje napadov na nevladne organizacije, ki nudimo pomoč tujcem in beguncem, saj je to postalo spremljevalni del vsakega s to vsebino povezanega zakonodajnega postopka. 

Ob sodelovanju članic mreže nevladnih organizacij za pomoč beguncem in projektnega partnerja bomo med drugim pripravili stališča in strokovni argument glede predloga Zakona o mednarodni zaščiti. Ti dokumenti bodo služili kot zagovorniško orodje v procesu. 

Pripravili bomo tudi načrt komunikacije z mediji in javnostjo, da bi zmanjšali strah pred begunci in dosegli podporo - ali vsaj ne nasprotovanje - javnosti.

Kontaktna oseba: Franci Zlatar
pexels-jimmy-chan-2045648

Nosilec projekta: Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva

Partner: Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC