Samo ja pomeni ja

Razpis: Javni poziv za mikro projekte
Prednostno področje: Okrepljena zagovorniška/watchdog vloga nevladnih organizacij
Trajanje projekta: 1. 8. 2020 do 31. 1. 2021
Vrednost projekta: 5.000 evrov

Opredelitev posilstva v slovenskem kazenskem zakoniku je zastarela in neusklajena z mednarodnim pravom, vključno s Konvencijo Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (Istanbulska konvencija). Za posilstvo gre po obstoječi zakonodaji namreč le, če je oseba v spolni odnos prisiljena z grožnjo, prisilo ali nasiljem, to pa izključuje veliko primerov spolnega nasilja – številne žrtve spolnega nasilja namreč otrpnejo in se ne zmorejo upirati, spet druge si v strahu za življenje tega ne upajo. Hkrati taka opredelitev posilstva predpostavlja, da je oseba vedno pripravljena na spolni odnos in ga lahko prepreči le tako, da se aktivno upre.

Nevladne organizacije s področja varstva pravic žensk pred nasiljem v okviru projekta “Samo ja pomeni ja” zagovarjamo model, ki opredeljuje posilstvo na podlagi tega, ali je oseba v spolni odnos svobodno privolila ali ne. Če ni jasnega in svobodnega soglasja, ne gre za spolni odnos, temveč za posilstvo.

Javnost bomo o pomembnosti sprejema modela “ja pomeni ja” osveščale in informirale prek komunikacijske kampanje, hkrati pa bomo z lobiranjem izvajali pritisk na politično javnost, da dosežemo najvišjo možno stopnjo zaščite pravic žrtev posilstev in spolnega nasilja.

Kontaktna oseba: Katja Zabukovec Kerin
sad-girl-3007318_640

Nosilec projekta: Društvo za nenasilno komunikacijo

Partnerji: Društvo SOS telefon za ženske in otroke, žrtve nasilja, Društvo Amnesty International Slovenije in Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC