Širitev prostora ženske svobode

Razpis: Javni poziv za mikro projekte (hiter odziv)
Prednostno področje: Opolnomočene ranljive skupine
Trajanje projekta: 1. 6. 2023–31. 10. 2023
Vrednost projekta: 4.937,50 evrov

Ženske že tisočletja skupaj tkejo, predejo in šivajo. Skozi zgodovino je šivanje skupine žensk okrepilo. V procesu so zmanjševale osebno bolečino, delile svoja bremena in krepile odpornost, obenem pa se povezovale z drugimi. Zaradi povezujoče narave je tudi danes ustvarjanje s tekstilom primeren način kolektivne oskrbe in nege. Tekstilno ročno delo je v svoji naravi soodvisno, medgeneracijsko in povezovalno.

Svetlana Slapšak poudarja pomen ročnih del za žensko emancipacijo in samostojnost. Namiguje, da so roke instrument ženske sposobnosti, ki je, v primerjavi z (žensko) glavo, družbeno priznan. Roke se pri ročnem delu, pravi, čudežno povezujejo prav z glavo. Zato ima ženska, ko se ukvarja s tekstilom, popolno miselno svobodo. Ročno delo je tako lahko »sumljiv prostor« ženske svobode in avtoritete.

V prvem delu programa na okrogli mizi vodje različnih slovenskih tekstilnih skupnosti (Oloop, Razkrite roke, Breja preja in No-Border Craft) predstavijo in delijo osebne izkušnje o pomenu, smislu in kakovosti, ki jih ustvarjanje s tekstilom prinaša v njihova osebna življenja, življenje skupnosti in družbe nasploh. V obliki video intervjujev o svojem delu spregovorijo štiri predstavnice skupnosti iz tujine. Spoznamo aktivistično akcijo tkanja preprog iz zavrženih oblačil, najdenih na obrežjih rek, ustvarjalnost bosanskih priseljenk v tujini, koncept in mednarodni arhiv tekstilnih zgodb ter tekstilno ustvarjalnost 600 zapornikov, ki vezejo dragocene izdelke za dom. Z namenom raziskovanja polja projekt dokumentiramo in ob koncu projekta komuniciramo rezultate različnim javnostim.

Projekt v partnerstvu izvajata dve nevladni organizaciji, Zavod Carnica iz Kranja in Zavod Oloop iz Ljubljane. Poteka od junija do oktobra 2023 in nagovarja opolnomočenje nevladnega sektorja, ki s tekstilnim ustvarjanjem kot orodjem pomoči in samopomoči krepi ranljive ženske skupine (ženske z izkušnjo kulturno-socialne tranzicije, starostnice, kronično bolne, brezposelne). Predlagan projekt je prvi v vrsti dlje trajajočega programa razvoja slovenskega področja uporabe tekstilnega ustvarjanja in dobrobiti. Predvideva profesionalizacijo domačega okolja, pripravo gradiva in prenos mednarodnih izkušenj na področjih pomoči s tekstilno umetnostjo, tekstilnega aktivizma in tekstilnih skupnosti. Projekt je del strokovnega programa bienala tekstilnih umetnosti BIEN tekstilna kultura/Textile Culture.

Kontaktna oseba: Zala Orel
Odprtja razstav Oloop Susana Cereja Ela Leko in Leo Subanović ( (126)

Nosilec projekta: Zavod Carnica

Partner: OLOOP Ljubljana