Slepe pege zelenega prehoda

Razpis: Javni poziv za mikro projekte (hiter odziv)
Prednostno področje: Okrepljena zagovorniška/watchdog vloga nevladnih organizacij
Trajanje projekta: 22. 5. 2023 –31. 8. 2023
Vrednost projekta: 5.000 evrov

Radio Študent je s projektom »Slepe pege zelenega prehoda« skušal vzpostaviti javno razpravo, v katero je vključil tako strokovnjake in profesionalizirane NGO-je kot širšo javnost, saj le-ta ostaja vedno nekje v ozadju, ko pride do razprave o pomembnih temah. Z organizacijo okroglih miz s strokovnjaki in s produkcijo poglobljenih oddaj naših novinarjev je RŠ skušal, kar se da dobro, ozaveščati širšo javnost o prednostih in slabostih tako imenovanega zelenega prehoda. Glavno aktivnost projekta predstavlja komunikacijska kampanja, ki smo jo vodili prek etra, spletne strani in socialnih omrežij RŠ, pa tudi preko programov radiev NOR in MARŠ, z njo pa smo o problematiki zelenega prehoda skušali ozaveščati tako širšo javnost, kakor vršiti pritisk na ostale odgovorne organe.

Slovenija je skladno z evropskim pravnim okvirom zavezana dosegati cilje na področju obnovljivih virov energije (OVE), kar seveda zadeva vse prebivalce RS. Obravnavani Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije je prvič v zgodovini države uzakonjal tako imenovane regulativne peskovnike za preizkus novih tehnologij. Prav tako so se v predlogu besedila med drugim nahajali razni seznami prednostnih območij za umeščanje sončnih in vetrnih elektrarn, uzakonjalo se je obvezo, da se te proizvodne naprave obvezno namesti pri novogradnjah, ki so večje od 1000 m2, oziroma na vseh obstoječih objektih, ki presegajo površino 1700 m2 ter odstranjuje nekatere postopkovne obveznosti umeščanja naprav tam, kjer so do takrat bile odsvetovane. S projektom Slepe pege zelenega prehoda smo skušali širšo javnost ozaveščati o napredovanju in problematiki novega predloga zakona.

Kontaktna oseba: Sara Šabjan
limitazelenegaprehoda

Nosilec projekta: Zavod Radio Študent