Spregledani otroci

Razpis: Javni poziv za mikro projekte
Prednostno področje: Okrepljena zagovorniška/watchdog vloga nevladnih organizacij
Trajanje projekta: 15.7. do 15.12.2020
Vrednost projekta: 4.999,92 evrov

Ukrepi za zajezitev širjenja virusa Covid-19 bi lahko v drugem valu epidemije ponovno prekinili kontinuiranost in dostopnost terapij za otroke s posebnimi potrebami in tako močno ogrozili njihovo zdravje.

S projektom Spregledani otroci dajemo glas osebam s posebnimi potrebami in njihovim družinam, ki so pogosto spregledani in preslišani, ter se borimo za ohranitev njihovih pravic do strokovnih obravnav in terapij.

Da bi te ohranili, moramo nujno pridobiti odgovor na dve vprašanji: kako in na kakšen način bodo nadomeščene izgubljene terapije za otroke s posebnimi potrebami in kako bo v primeru novega vala epidemije zagotovljeno nemoteno potekanje obravnav in terapij.

Z nastopi v medijih, akcijami ozaveščanja, predlogi konkretnih rešitev in javnim izpostavljanjem spregledanosti pravic oseb s posebnimi potrebami bomo nagovarjali odgovorne ter zahtevali rešitve in odgovore.

Kontaktna oseba: Urška Petek
nogice

Nosilec projekta: Društvo Vesele nogice